Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Адвокат Правни консултации от адвокат – кого да изберем?

Правни консултации от адвокат – кого да изберем?

Адвокат Лазар БелевЕдна голяма част от гражданите на страната ни, сблъсквайки се с най-различни сложни житейски ситуации, дори и не предполагат, че притежават изключително широк набор от права и възможности за тяхната защита. Ниското ниво на правна култура у българина в съчетание с неоправданото подозрение към адвокатите в страната и нежеланието да се обърнат за помощ към квалифициран специалист водят до неправилно тълкуване на правните норми и от там до негативни последици от различно естество.

По принцип е положително качество да разчиташ на собствените сили, но всеки човек рано или късно се сблъсква със ситуация, в която се оказва абсолютно безсилен, а тя далеч не винаги е такава, ако имаш добра правна култура. Разбира се общата правна култура е задължително за всеки активен член на гражданско общество, но предвид огромния брой нормативни актове изграждащи правната система е просто невъзможно, а и ненужно за обикновения гражданин да притежава задълбочени познания по правната материя. Разбира се в днешния информационен век за всеки човек е лесно да потърси интересуващата го тема в интернет и да прочете касаещите го закони или наредби. Но при подобен непрофесионален прочит няма гаранция, че гражданинът няма да пропусне именно тази законова норма, която го касае и която може да му помогне.

За това и е добре, ако даден човек не е професионалист в областта на правото – адвокат или юрисконсулт, да потърси правна консултация от професионалистите в тази сфера. Всеки, който макар и веднъж е имал проблеми със закона знае, че предвид многообразието от житейски ситуации, в които можем да попаднем никога не е излишно да се потърси адвокатска помощ и да се получи правен съвет от квалифициран специалист. Въпросите по които един добър адвокат може да дава правни консултации са най-разнообразни – от покупката на недвижим имот, през въпросите породени от развод, до трудовите спорове, застрахователните казуси и привличането под наказателна отговорност. В случай, че ситуацията, в която човек е попаднал се отличава със сложност, която не му позволява сам да излезе от нея, правилният изход е да се обърне за консултация към квалифициран адвокат. Правния съвет от професионалист може да помогне в труден момент да се получи необходимата юридическа информация, с чиято помощ да се достигне до благоприятен за клиента изход от нея.

Когато се обръщаме за правни консултации, следва обаче да имаме предвид, че далеч не всеки адвокат може да ни бъде еднакво полезен. Винаги е добре да проучим квалификацията и специализацията на съответния юрист. При изборът на адвокат един от основните критерии е неговия опит. Но следва да се има предвид, че само опитът и дългия адвокатски стаж, далеч не означават, че това е най-подходящият юрист. Далеч не винаги опитния адвокат може да даде наистина ефективна защита на правата и законните интереси на конкретния гражданин. Тава от една страна е така, защото опита в адвокатската сфера върви с определена професионална деформация водеща до закостенялост и прилагане на еднотипна защитна стратегия, която предвид динамиката на законодателството може да се окаже неуспешна.

Често младите, енергични и необременени от опита адвокати могат да намерят много по-добро и гъвкаво решение за защита от техните опитни колеги, просто защото не робуват на стереотипи, по-мотивирани са и не са страдат от ограниченията на професионалния адвокатски ум. За разлика от опитните адвокати разглеждащи безпристрастно казуса и виждайки обективното му състояние, младите адвокати включват много повече емоция и сантимент, които не рядко печелят и делото. Винаги се интересувайте от това дали случайно адвокатът, към който се обръщате за правни консултации не се явява защитник на противната страна. Това за съжаление не е рядкост особено в малките населени места. Във всеки случай обаче изборът на адвокат си остава личен. Моя съвет е, че освен на обективни критерии, следва преди всичко да се доверяваме на интуицията, защото много често подсъзнателният избор е много по-обективен и правилен, особено когато касае важни житейски въпроси.

5/5 - (4 votes)

Оставете коментар или въпрос под статията

%d bloggers like this: