Юрисконсулт или адвокат?Юрисконсулт или адвокат?Производството на юристи от българските университети чувствително надвишава нуждите на пазара. По тази причина именно в близко бъдеще за тези

Да намерим адвокат професионалистДа намерим адвокат професионалистРеалностите на съвременния динамичен свят са такива, че неминуемо, рано или късно се сблъскваме с проблеми от различно естество, които

Евтин адвокат – мит или реалност?Евтин адвокат – мит или реалност?Реалният живот не рядко поставя хората пред проблеми от различно правно естество, като за решението на тези проблеми най-правилно е