Производството на юристи от българските университети чувствително надвишава нуждите на пазара. По тази причина именно в близко бъдеще за тезиРеалностите на съвременния динамичен свят са такива, че неминуемо, рано или късно се сблъскваме с проблеми от различно естество, коитоРеалният живот не рядко поставя хората пред проблеми от различно правно естество, като за решението на тези проблеми най-правилно е