Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Бракоразводен адвокат Развод с чужденец – в България или в чужбина?

Развод с чужденец – в България или в чужбина?

развод-с-чужденецПървият и най-важен въпрос, който клиентите следва да зададат при консултация с брлакоразводен адвокат касаеща развод с чужденец е „Къде следва да бъде реализирана процедурата по прекратяване на брака с оглед най-добрата защита на правата на българския гражданин?“

Съгласно международните норми, били те общите норми на международното частно право или регламентите на Европейския съюз българските граждани, без значение от това, къде са сключили бракът си с чужденец, могат да се обърнат за процедурата по развод пред съответния компетентен български съд.

И съответният съд в България ще бъде абсолютно компетентен по въпрос за развода, но тук има и някои моменти в браковете с международен елемент, които дори много от адвокатите, които нямат тесен семейно правен и бракоразводен профил не отчитат. А именно, че освен прекратяването на брака често има и съпътстващи въпроси като родителски права,  издръжка, подялба на имущество.

Много често съпружеските двойки през съвместният си живот придобиват имущество, което може да бъде както в България, така и в чужбина. Ако има спор, относно поделянето на това имущество и то е в България, то компетентен е нашия съд, но ако имуществото е в чужбина, то компетентен ще бъде съда по местонахождението на имуществото понеже българския съд няма юрисдикция извън границите на страната ни.

Така в подобни ситуации е възможно прекратяване на брака у нас, и след това, на база българското съдебно решение за развод да се водят дела за подялба на имуществото в чужбина. Дали това е оптималния вариант се решава индивидуално за всеки отделен случай.

За насрочване на дата и час за консултация с адвокат Лазар Белев относно Вашият развод с чужденец се обадете на тел. 0876 217 476

По аналогичен начин при развод с чужденец стоят въпросите за родителска отговорност, тоест тези свързани с родителските  права, режима на лични отношения, местожителството и издръжката на родените от брака деца.

Общото правило гласи, че по такива въпроси компетентен е съда по обичайното местопребиваване на детето. Въпросът с местопребиваването е сравнително неясно определен, за това и няма да се спирам в детайли на него, но най-общо, ако детето живее преимуществено в чужбина компетентен е чуждия съд, а ако живее в България, то компетентен ще бъде съда у нас.

Пределно ясно е, че ако искът се завежда от български гражданин то процедурата развод с чужденец е по-добре да бъде в нашата страна и пред роден съд, защото при сравнително равностойни позиции дори чисто подсъзнателно съдията ще реши в полза на сънародника си. Но, ако процедурата се усложнява от въпросите за родителски права, издръжка и подялба на имущество, то всеки конкретен случай на развод с чужденец следва внимателно да се обмисли и от възможните варианти за действие да се избере именно този, който е най-удачен за клиента.

Доколкото в една статия не може да бъде обхванато цялото многообразие от възможности при развод между български гражданин и чужденец, защото всеки случай е различен и със собствени проблеми, моят съвет като професионалист е гражданите да не черпят информация за решенията на проблемите си по интернет, изобилстващ от несигурни източници, а да се обърнат към бракоразводен адвокат с опит в сферата на международното частно право, който да ги ориентира в тази изключително сложна дори за повечето адвокати материя.

В случай, че Ви предстои развод с чужденец и се нуждаете от бракоразводен адвокат с опит в тази област се свържете с адвокат Лазар Белев на тел. 0876 217 476 или на e-mail: lazarbelev@gmail.com. Консултациите с клиенти извън страната се провеждат по Skype или Viber след предварителен превод на адвокатското възнаграждение за услугата.

5/5 - (5 votes)

Оставете коментар или въпрос под статията