ТАРИФА

адвокатАдвокат Лазар Белев предоставя правна помощ в съответствие с приетата от Висшия адвокатски съвет НАРЕДБА № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Въпреки, че преимуществено предоставяните правни услуги се заплащат в минималните размери предвидени от този нормативен акт е напълно възможно естеството на правния казус да бъде такова, че поради значителната степен на правна и фактическа сложност да налага допълнителни разходи като пътуване, проучване, справки и консултации със специалисти, които да наложат заплащането на адвокатско възнаграждение в размер над минималния заложен в наредбата. Размерът на адвокатския хонорар се определя  и съобщава на клиента предварително преди сключването на договора за правна помощ, като същия има правото да откаже правната помощ в случай, че обявения размер не го устройва.

При сума на адвокатското възнаграждение над 500 лева е възможно да бъде договорено разсрочено плащане на вноски, като първоначалната вноска е минимум 50% от адвокатското възнаграждение!

Ориентировъчни цени за предлаганите от адвокат Лазар Белев юридически услуги: *

1. По дело за развод по взаимно съгласие – от 400 лв.
2. За участие в преговори по уеднаквяване на позициите и постигане на споразумение между страните по бракоразводно дело – 60 лв. на час
3. По дело за развод по исков ред – от 650 лв.
4. По дело за развод с чужденец по исков ред- от 800 лв.
5. По дела за издръжка:
– от страната на ищеца – от 350 лв.
– от страната на ответника – от 350 лв.
– по дело за увеличаване на издръжката – 350 лв.
6. Правни консултации по семейни и брачни казуси – 50 лева на час.
7.
По дело за заместващо съгласие за пътуване на дете в чужбина – 600 лв.

8. По дело за родителски права – 600 лв.
9. По дело за режим на лични отношения – 500 лв.
10. Защита в производства по наложени административни наказания в зависимост от размера на санкцията:
за административно наказание до 1000 лв. – 300 лв.
за административно наказание от 1000 до 2000 лв. – 350 лв.
за административно наказание от 2000 до 3000 лв. – 450 лв.
за административно наказание от 3000 до 5000 лв. – 600 лв.
за административно наказание от 5000 до 10000 лв. – 850 лв.
за административно наказание над 10000 лв. – по договаряне
11. Защита по изпълнителни дела и производства за издаване на изпълнителен лист
за издаване на изпълнителен лист – 1/2 от сумите по т. 5 но не по-малко от 200 лв.
за процесуално представителство по изпълнително дело – 1/2 от сумите по т. 5 но не по-малко от 200 лв.
12. За учредяване и регистриране на юридически лица и еднолични търговци /без включени държавни такси/:
– за едноличен търговец, командитно и събирателно дружество – 200 лв.
– за ЕООД, ООД, ЖСК, кооперативно сдружение – 300 лв.
– за фондации и дружества с нестопанска цел – 350 лв.
– публикуване на годишни финансови отчети – вижте страницата „ПУБЛИКУВАНЕ НА ГФО“.
– за продажба на дружествени дялове – 400 лева
– за вписване на промени в обстоятелства относно търговски дружества – 150 лева.
13. Комплексна регистрация на заложна къща в съответствие с Наредбата за дейността на заложните къщи – 1050 лв. с всички включени държавни такси или 700 лева, ако таксите се заплащат от клиентите.
Горепосочените в т. 10 суми НЕ ВКЛЮЧВАТ изготвянето на всички необходими документи за дейността под формата на вътрешни правила, договори, заповеди и общи условия на заложната дейност. 
В случай, че клиентите се нуждаят от отделни регистрации цените са както следва:

– Регистрация на търговски дружество заложна къща в Търговския регистър – 360 лв. с включени държавни такси пред ТР.

– Регистрация на заложни къщи по чл. 13, ал. 2 от Валутния закон за вписване в регистъра на лицата извършващи сделки с благородни метали и скъпоценни камъни – 350 лв. с включени в сумата държавни такси.

– Изготвяне на вътрешни правила за предотвратяване изпирането на пари и представянето им за одобрение на Председателя на ДАНС – 150 лв.

– Регистрация на заложна къща като администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни. – 150 лв.

– Изготвяне на заложни билети, общи условия на заложната дейност и други документи свързани с дейността на заложната къща – 200 лв.

– Регистрация на нов обект или лице по чл. 13, ал. 2 от Валутния закон – 120 лева с включени държавни такси.

– Консултантска дейност по отношение дейността на заложните къщи /правни и бизнес консултации/ – 80 лева на час

В случай, че адвокатската услуга от която се нуждаете не е описана в настоящият списък можете да изпратите запитване за прогнозната цена на електронната поща на адвокат Лазар Белев – lazarbelev@gmail.com или на тел. 0876 217 476.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

* Посочените цени са ориентировъчни, отнасят се до процесуално представителство и защита пред една инстанция и могат да варират в зависимост от правната сложност на конкретния казус.

ТАРИФА
5 (100%) 4 vote

14 Comments

 1. Димитър Димитров каза:

  Какъв е хонорара за дело за бащинство,заведено от дете навършило 18 г. Детето не се води на биологичния баща а на съпруг от предходен брак.

  • Адвокат Лазар Белев каза:

   В зависимост от сложността на казуса между 500 и 700 лева.

 2. Ana Borisowa каза:

  Каква е цената за пускане на отговор във съда по гражданско дело за превремени мерки и родителски права

  • Адвокат Лазар Белев каза:

   Според естеството на исковата претенция е и съответния отговор, колкото по-голяма е правната сложност, толкова по-висок е и адвокатския хонорар, който е в диапазона 400-600 лв.

 3. Божидар Цеков каза:

  Здравейте.Станах поръчител преди 12 г.сега последно ме търсят от ЕОС Матрика ЕООД.Тъй като живея на ръба на бедноста,може ли да ми помогнете.

  • Адвокат Лазар Белев каза:

   Ако образуват срещу Вас дело ме потърсете веднага след като получите документи от съд или от ЧСИ.

 4. Ники каза:

  Здравейте! Какъв е размерът на адвокатския хонорар за обжалване на ЕФ за превишена скорост?

  • Адвокат Лазар Белев каза:

   Съгласно сега действащата тарифа за адвокатските възнаграждения, минималната сума е 300 лв.

 5. Иванка Стоянова каза:

  Какъв е размерът на адвокатския хонорар за дело за осиновяване?

  • Адвокат Лазар Белев каза:

   Няма твърдо установен адвокатски хонорар. Всичко зависи от конкретния адвокат и евентуалните усложнения, които могат да се очакват.

 6. Svetoslava каза:

  Здравейте, а стойността на хонорара по делото до каква сума може да стигне, пак по случай за издръжка? А когато става дума за родител, който живее в чужбина?

  • Адвокат Лазар Белев каза:

   Здравейте,
   на този въпрос ще е изключително трудно да отговоря, доколкото трябва да се знаят всички подробности, за да се предвидят евентуалните усложнения, които оспъпяват процедурата. Стартовия хонорар по дело за издръжка е 300 лв., ако се комбинира с иск за родителски права става 500 лв., ако се налага повече от едно заседание по делото по 100 лв. за всяко следващо заседание. Това е за адвокатския хонорар. Иначе допълнителните разходи са за експертизи, държавни такси и във Вашият случай евентуално назначаване на особен представител.

 7. Milen каза:

  Здравейте, каква е таксата за консултация по въпрос за издръжката на дете при разделени родители ?

  Поздрави,
  Милен

  • Адвокат Лазар Белев каза:

   Цената ми за правна консултация в кантората ми по всички въпроси, по които консултирам е 60 лева на час. Минималното време за ангажирането ми е един час. Ако след това продължим към дело цената за консултацията се приспада от хонорара за делото.

Вашият коментар

%d блогъра харесват това: