ТАРИФА

адвокатАдвокат Лазар Белев предоставя правна помощ в съответствие с приетата от Висшия адвокатски съвет НАРЕДБА № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Въпреки, че преимуществено предоставяните правни услуги се заплащат в минималните размери предвидени от този нормативен акт е напълно възможно естеството на правния казус да бъде такова, че поради значителната степен на правна и фактическа сложност да налага допълнителни разходи като пътуване, проучване, справки и консултации със специалисти, които да наложат заплащането на адвокатско възнаграждение в размер над минималния заложен в наредбата. Размерът на адвокатския хонорар се определя  и съобщава на клиента предварително преди сключването на договора за правна помощ, като същия има правото да откаже правната помощ в случай, че обявения размер не го устройва.

Размерите на минималните адвокатски възнаграждения можете да видите в НАРЕДБА № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения

В случай, че желаете предварително да се информирате относно това, какъв ще бъде размерът на дължимия от клиента адвокатски хонорар по конкретен правен казус можете да изпратите запитване на електронната поща или да се свържете с адвокат Лазар Белев на телефоните дадени за връзка в раздел КОНТАКТИ.

При сума на адвокатското възнаграждение над 300 лева е възможно да бъде договорено разсрочено плащане на вноски, като първоначалната вноска е минимум 50% от адвокатското възнаграждение!

Ориентировъчни цени за предлаганите от адвокат Лазар Белев юридически услуги: *

1. Развод по взаимно съгласие – от 410 лв.

2. Изготвяне на документи за развод по взаимно съгласие без явяване на адвоката в съда, и без ангажименти по финализиране на процеса като плащане на държавни такси и вземане на решения – 310 лв.

3. Развод по исков ред – от 600 лв.

4. Дела за издръжка – от 300 лв.

5. Правни консултации по семейни и брачни казуси в офис – 60 лева на час. /минимално време за ангажиране един час/

6. Защита в производства по наложени административни наказания в зависимост от размера на санкцията:

изготвяне на жалби срещу наказателни постановления без явяване в съд – 80 лева

за административно наказание до 1000 лв. – 300 лв.

за административно наказание от 1000 до 2000 лв. – 350 лв.

за административно наказание от 2000 до 3000 лв. – 450 лв.

за административно наказание от 3000 до 5000 лв. – 600 лв.

за административно наказание от 5000 до 10000 лв. – 850 лв.

за административно наказание над 10000 лв. – по договаряне

7. Защита по изпълнителни дела и производства за издаване на изпълнителен лист

за издаване на изпълнителен лист – 1/2 от сумите по т. 5 но не по-малко от 200 лв.

за процесуално представителство по изпълнително дело – 1/2 от сумите по т. 5 но не по-малко от 200 лв.

8. За учредяване и регистриране на юридически лица и еднолични търговци:

за едноличен търговец, командитно и събирателно дружество – 200 лв.

за ЕООД, ООД, ЖСК, кооперативно сдружение – 300 лв.

за фондации и дружества с нестопанска цел – 350 лв.

публикуване на годишни финансови отчети – вижте страницата „ПУБЛИКУВАНЕ НА ГФО“.

9. Комплексна регистрация на заложна къща в съответствие с Наредбата за дейността на заложните къщи – 1100 лв. с всички включени държавни такси. Сумата включва изготвянето на всички необходими документи за дейността под формата на вътрешни правила и заповеди, както и безплатни консултации за срок от 2 месеца, след стартиране на дейността

Регистрация на дружество заложна къща в Търговския регистър – 355 лв. с включени държавни такси.

Регистрация на заложни къщи по чл. 13, ал. 2 от Валутния закон за вписване в регистъра на лицата извършващи сделки с благородни метали и скъпоценни камъни – 300 лв. с включени в сумата държавни такси.

Регистрация на нов обект или лице по чл. 13, ал.2 от Валутния закон – 150 лева с включени държавни такси.

Изготвяне на вътрешни правила за предотвратяване изпирането на пари и представянето им за одобрение на Председателя на ДАНС – 100 лв.

Регистрация на заложна къща като администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни. – 150 лв.

Изготвяне на заложни билети и общи условия на заложната дейност – 150 лв.

Консултантска дейност по отношение дейността на заложните къщи – 80 лв./час

В случай, че адвокатската услуга от която се нуждаете не е описана в настоящият списък можете да изпратите запитване за прогнозната цена на електронната поща посочена в раздел КОНТАКТИ на сайта.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

* Посочените цени са ориентировъчни и могат да варират в зависимост от правната сложност на конкретния казус.

 

 

 

 

 

6 Comments

 1. Milen каза:

  Здравейте, каква е таксата за консултация по въпрос за издръжката на дете при разделени родители ?

  Поздрави,
  Милен

  • Адвокат Лазар Белев каза:

   Цената ми за правна консултация в кантората ми по всички въпроси, по които консултирам е 60 лева на час. Минималното време за ангажирането ми е един час. Ако след това продължим към дело цената за консултацията се приспада от хонорара за делото.

 2. Svetoslava каза:

  Здравейте, а стойността на хонорара по делото до каква сума може да стигне, пак по случай за издръжка? А когато става дума за родител, който живее в чужбина?

  • Адвокат Лазар Белев каза:

   Здравейте,
   на този въпрос ще е изключително трудно да отговоря, доколкото трябва да се знаят всички подробности, за да се предвидят евентуалните усложнения, които оспъпяват процедурата. Стартовия хонорар по дело за издръжка е 300 лв., ако се комбинира с иск за родителски права става 500 лв., ако се налага повече от едно заседание по делото по 100 лв. за всяко следващо заседание. Това е за адвокатския хонорар. Иначе допълнителните разходи са за експертизи, държавни такси и във Вашият случай евентуално назначаване на особен представител.

 3. Иванка Стоянова каза:

  Какъв е размерът на адвокатския хонорар за дело за осиновяване?

  • Адвокат Лазар Белев каза:

   Няма твърдо установен адвокатски хонорар. Всичко зависи от конкретния адвокат и евентуалните усложнения, които могат да се очакват.

Вашият коментар

%d блогъра харесват това: