Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Заложни къщи Заложна къща и лични данни

Заложна къща и лични данни

заложна къща лични данниСпоред чл. 7, ал. 2 от Наредбата за дейността на заложните къщи всяка заложна къща следва да бъде регистриран като администратор на лични данни. 

Въпросната регистрация управителят на заложната къща може да направи сам, а може и да потърси помощта на квалифициран адвокат, с опит в този вид административна процедура, която предвид естеството си далеч не винаги минава гладко.

Много често хората решили да отворят заложна къща не са напълно наясно с това, какви са точно регистрациите, които трябва да направят, за да може същата да функционира законно и не на последно място да си спести глобите и имуществените санкции свързани с неспазването на Наредбата за дейността на заложните къщи.

Към задължителните документи, които трябва да има на видно място в помещението на заложната къща е и удостоверението за администратор на лични данни.

Проблемите, с които се сблъсква една новостартираща заложна къща обаче по отношение на тази регистрация са известни на много малко хора и решилият със собствени сили инвеститор да се сблъска с българската бюрократична система често преживява  провал при първия си контакт с нея.

Една от причините за това са формулярите за регистрация на администратори на лични данни, които са разделени на част 1 и част 2.

Докато с попълването на първата част обхващаща данните на заложната къща би могъл да се справи всеки средностатистически гражданин, попълването на втората част, често затруднява дори професионалните адвокати и налага отстраняването на грешки още на гишето за прием на документи, за да бъде спестено време.

Част 2 от заявлението представлява описание на регистрите, които ще се водят и се съставя в брой, колкото ще бъдат водени.

За повечето заложни къщи това са 2 броя регистри – за служителите и за клиентите.

Има обаче още един регистър, който голяма част от заложните къщи пропускат да впишат, а именно регистъра на получени лични данни от видеонаблюдение.

Становището по този въпрос може да се прочете на сайта на Комисията за защита на личните данни, която има богата практика по въпроса с глобяването за липса на такъв регистър.

Ако дадена заложна къща няма видеонаблюдение, то тя не е длъжна да подаде за вписване такъв регистър, но ако има, както са голяма част от институциите кредитиращи срещу залог то това е задължително, като не трябва да се пропуска моментът, че глобите са изключително солени и за това трябва сериозно да се подходи към този въпрос.

Приключването на процедурата по регистрация на заложна къща като администратор на лични данни, обаче не е краят на задълженията, които заложната къща има по закон.

За да се гарантира правилното прилагане на Закона за защита на личните данни по отношение на заложните къщи същите трябва да имат освен удостоверението и някои вътрешни документи под формата на инструкции и заповеди, с които да се гарантира, че при една проверка от страна на комисията всичко ще бъде в съответствие със закона.

Моят съвет е по отношение на тази материя да се използват услугите на адвокат, който има опит в работата и общуването с Комисията за защита на личните данни, и който познавайки детайлно материята и закона може да извърши в максимално съкратени срокове регистрацията и да предостави на управителя на заложната къща всички документи, касаещи този задължителен аспект от дейността на заложните къщи.

5/5 - (5 votes)

2 thoughts on “Заложна къща и лични данни”

  1. Бихте ли бил така добър да анализирате и новите изисквания за личните данни от ЕС или прословутото GDPR във връзка с дейността на заложните къщи ?

    1. Няма какво толкова да се анализира, всичко е пределно ясно – заложните къщи следва да преведат дейността си в съответствие с GDPR, тоест да приемат правила, политики и регистри за защита на личните данни на своите клиенти.

Оставете коментар или въпрос под статията

%d bloggers like this: