ЗА МЕН

Здравейте,

името ми е Лазар Белев, по професия адвокат. Завършил съм Юридическият факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски” – Благоевград през 2004 година. След преминаването през установения по закон стаж придобих юридическа правоспособност през 2005 година.

През същата година започна и юридическата ми кариера като бях назначен за юрисконсулт в отдел  „Правно нормативно обслужване“ към Държавната комисия по стоковите борси и тържищата – гр. София.

През 2006 година продължих работата си като юрисконсулт  в Дирекция за социално подпомагане гр. Враца, отдел „Закрила на детето”

През 2007 година започнах работа като юрисконсулт в „АЙ ПИ ФИНАНС” ЕООД гр. Велинград – дружество специализирано в областта на бързите потребителски кредити.

От 2009 година до септември 2012г. съвместявах длъжностите главен мениджър и ръководител на Административно-правния отдел на Национална верига заложни къщи Доверие – втората по големина верига заложи къщи в България, специализирана в областта на кредитирането срещу залог на движими вещи. В това ми качество съм отговарял за пълното правно обслужване на дружеството, франчайзинг програмата и програмата „Инвестиционно сътрудничество“.

От 2008 до 2011 година бях избран за общински съветник в  Общински съвет гр. Велинград, от квотата на политическа партия „Зелена България“.

От месец юли 2012-та година съм вписан като адвокат в Адвокатска колегия – гр. Пазарджик.

От месец декември 2017-та година съм част от екипа на Адвокатска кантора „Шулев, Белев и партньори“гр. София, където отговарям за клиентите търсещи помощ в областта на семейно, наследственото, административното и трудовото право.

В кариерата си съм имал стотици дела от различни области на правото, всяко от които ми е дало ценен опит и самочувствие за справяне с правни казуси от различно естество. Обръщайки се към мен клиентите могат да разчитат, че ще получат правен съвет от професионалист с богат правен опит, който ще направи всичко възможно, за да защити техните законни права и интереси. С помощта на партньорската си мрежа от високо квалифицирани адвокати практикуващи в различни юридически области, гарантирам качествени правни услуги по широк кръг правни проблеми.

Относно правните сфери, в които работя сам или на партньорски начала можете да посетите секцията УСЛУГИ, където клиентите могат да се запознаят с естеството на юридическите казуси, в които съм специализиран. Запазвам си правото да откажа да поема случай, при положение, че правният казус не е от компетентността ми и не бих могъл да предоставя качествена юридическа защита по него.

ЗА МЕН
4.5 (90%) 14 vote

Вашият коментар

%d блогъра харесват това: