Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Бракоразводен адвокат Развод по взаимно съгласие в София #2

Развод по взаимно съгласие в София #2

развод по взаимно съгласие в София 2Мина известно време откакто написах статията „Развод по взаимно съгласие в София”, в която дадох насоки за това как протича бракоразводното дело в Районен съд – София.

В предишната статия бяха изчерпателно изброени документите, които са необходими, за да стартира процедурата по прекратяването на брака, но от тогавашният момент нещата претърпяха известни изменения.

Новото при прекратяване на брак по взаимно съгласие в брачната колегия на СГС е, че все повече състави освен документите, които са поставени на видно място срещу деловодството изискват и допълнителни такива, които най-често са:

Удостоверение от Агенцията по вписванията за това има ли или не регистриран режим на имуществени отношения между съпрузите в съответния регистър. Това най-общо означава има ли или не вписан брачен договор.

Защо се търси този документ, в производства при развод по взаимно съгласие, при които не се иска разделяне на имущество така и не намира друга логична основа освен тази, че по този начин се наливат пари в бюджета на държавата под формата на държавна такса от 10 лева за издаването му.

Поне единственото положително в това е, че въпросното удостоверение за регистриран режим на лични отношения може да бъде издадено по електронен път при регистрация на бракоразводния адвокат или гражданинът в съответните сайтове за електронни плащания обслужващи Агенцията по вписванията.

И докато въпросното удостоверение от АгВП има някаква логика да бъде търсено следващият документ, който вече стандартно изискват съдиите от СГС е удостоверението са семейно положение изобщо е изключително безсмислен.

Същият дава данни за това семеен ли е даден човек и колко деца има. При положение, че към исковата молба се прилага оригинал от акт за брак и заверени преписи от актове за раждане на децата, ако има такива, тоест документи свидетелстващи за същото основателно е да се запитам защо е необходимо въпросното удостоверение?!?

Единствената причина за да се изисква това удостоверение пак аз лично виждам в пълненето на общинските бюджети, защото издаването на такова удостоверение струва в зависимост от срока между 5 и 10 лева. Колко струва загубеното време на гражданина решил да се разведе или на бракоразводния адвокат в съответната районна служба е нещо, което няма да коментираме.

Друг интересен момент при документите за развод по взаимно съгласие в София е, че съобщението за прекратен граждански брак, което почти половин година подавах празно като бланка и същото се попълваше от съда вече е задължително да се попълва от лицата.

За това и лично отнесох лек скандал от деловодителката, че видиш ли хората в съда са изключително заети и не са длъжни да ми ги попълват и не я интересува какво се прави в други съдилища или предишният месец. Както и да по този въпрос сме се разбрали.

И така да обобщим новите моменти при развода по взаимно съгласие в Районен съд – София – изискват се удостоверения за имуществени отношения между съпрузите, удостоверения за семейно положение и попълнени съобщения за прекратен брак.

За да няма неприятни изненади за в бъдеще и излишно забавяне на процеса и колегите бракоразводни адвокати и клиентите прибягнали до услугите им следва да имат предвид тези документи, с които да са се снабдили предварително.

бракоразводен адвокат софияАко се нуждаете от квалифициран адвокат с опит в делата за развод по взаимно съгласие в София не се колебайте, а се свържете с адвокат Лазар Белев на тел. 0876 217 476 за насрочване на дата и час за консултация.

5/5 - (6 votes)

Оставете коментар или въпрос под статията