Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Бракоразводен адвокат Домашно насилие – проблем, за който не говорим….

Домашно насилие – проблем, за който не говорим….

домашно насилиеВ практиката си на бракоразводен адвокат сравнително често се срещам с проблема домашно насилие, който по мои лични наблюдения има изключително широко проявление в българската действителност. Домашното насилие също така е основание за развод, които в практиката е известно като физически и психически тормоз.

Проблемът обаче при използването на насилието в къщи, като основание за развод произтича от това, че често жертвите не предприемат никакви действия, актуални към момента, с които да улеснят работата по доказването на така твърдяният от тях физически или психически тормоз, за да могат в последствие да бъдат защитени.

Не се практикува и снабдяването с най-лесното и достъпно писмено доказателсво в случай на посегателство върху тялото – медицинско свидетелство, което да констатира наранявания, което аз отдавам единствено на ниската правна култура на гражданите.

Макар законът да презвижда засилена и улеснена защита за жертвите на домашното насилие, които могат да я получат само на база подадена молба и декларация, че са претърпели подобен противозаконен акт не следва да се забравя, че това не отменя доказването по общия исков ред в един бъдещ процес, в който декларираните обстоятелства могат да бъдат оборени с всички произтичащи от това последствия. В тази връзка ако самите жертви на насилствени действия у дома не притежават необходимите правни знания, как да се защият винаги е за предпочитена те да потърсят услугите на специализиран по въпросите на домашното насилие адвокат. Значителна част от бракоразводните адвокати във връзка с основната си област на действие са запознати и с тази част от семейните отношения, както и с начините за съдебното им регулиране, а устните съвети на повечето от тях са на достъпна цена.

Как следва да процедира жертвата на домашно насилие, за да си гарантира качествена защита?

На първо място следва да се постарае да документира акта на осъществено домашно насилие. Това може да стане или като се снабди с документи за това – посоченото по-горе медицинско свидетелство, като покаже на свои близки или роднини нанесените наранявания непосредствено след самият насилствен акт, като покаже нараняванията на извиканите органи на полицията, които следва да съставят протокол за посещението, да предупредят устно или писмено насилника да се въздържа и които могат да бъдат призовани в последствие по дело за защита от домашно сасилие или пък за развод като надеждни свидетели. Не следва да се подценява и подаването на жалби в местното РПУ за всеки акт на насилие, като е задължително да се пазят копия с входящите им номера.

Цялата тази доказателствена съвкупност има за цел да улесни работата по доказването, а от там и на даването на защита на жертвите претърпели домашно насилие. Едва след като жертвата сама е положила усилия за защитата си снабдявайки се с необходимие доказателства тя може да иде при адвокат, който да прецени как събраните доказателства да бъдат употребени най-рационално в нейна защита.

В случай, че имате въпроси свързани със защитата от домашно насилие можете да ги зададете в приложената контактна форма, а аз ще се постарая да отговоря в максимално кратки срокове.

 

5/5 - (3 votes)

Оставете коментар или въпрос под статията

%d bloggers like this: