Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Бракоразводен адвокат Документи за развод по взаимно съгласие

Документи за развод по взаимно съгласие

документи-за-развод-по-взаимно-съгласие

Един от най-често задаваните въпроси по телефона на всеки един бракоразводен адвокат е какви са необходимите документи за развод по взаимно съгласие. И точно на този въпрос ще отговоря в днешната статия, която се надявам да е полезна на всички решили да приключат своя брак по културен и цивилизован начин.

Първият документ, който е задължителен, при това е необходимо да се представи в оригинал е Удостоверение за сключен граждански брак, доколкото първото твърдение в молбата е, че между съпрузите има сключен такъв, а всяко заявено обстоятелство следва да бъде доказано през съда. В случай, че сте загубили своето удостоверение за сключен граждански брак няма проблем от общината да Ви бъде издаден дубликат. Отнема 10 минути и струва 5-10 лева в зависимост от общината, в която е регистриран бракът.

Вторият от изискваните документи за развод по взаимно съгласие е Удостоверението за раждане на децата, на които двамата съпрузи се явяват родители. Това се отнася както за децата, на които и двамата са родители, така и на децата от предишни бракове или връзки, на които родител е само единият от съпрузите. За общите деца е ясно – така се доказва, че са общи от брака, а за другите, че нямат отношение към развода и не следва да се обсъждат.

Третият документ, който не се изисква задължително навсякъде, освен в София е Удостоверение за семейно положение, съпруг и деца. В него се посочва, че към момента страните са в брак и децата на съответния съпруг. Документът показва и децата на съпруга от предишни бракове и точно за това с прилагат удостоверенията за раждане, които да покажат, че те не са общи на разделящите се съпрузи.

Четвъртият необходим документ за развод по взаимно съгласие е този за собственост на семейното жилище. Това по смисъла на закона е жилището, в което страните живеят по време на брака. То може да е собственост на единия съпруг, на двамата или на трето лице, което да е роднина или не. Във всички случаи този документ следва да се приложи освен, когато страните са живели под наем. Тогава към молбата за развод се прилага договор за наем или ползване на семейното жилище.

За да може бракоразводния адвокат да си свърши качествено работата са необходими и копия от личните карти на съпрузите. Освен точното изписване на имената, ЕГН-тата и адресите те показват и мястото на раждане на страните, което е необходимо да се знае, за да се попълнят съпътстващите молбата за развод статистически сведения и съобщение за прекратен граждански брак.

В случай, че страните са уредили имуществените си отношения с брачен договор или декларация за разделност, то същите следва да се представят като копия. Но прилагането им изисква към комплекта документи за развод по взаимно съгласие да бъде добавено и удостоверение от регистъра на имуществените отношения, което да покаже, че страните имат официално регистриран режим и приложените брачен договор или декларация за разделност са породили своето правно действие.

Ако в постигнатото споразумение за развод по взаимно съгласие има уговорена между страните издръжка с оглед ясното посочване на начин на плащане следва да се посочи банкова сметка, по която това задължение ще се изпълнява. Макар и да не е задължително, то посочването на банкова сметка позволява и двете страни да имат максимално ясни и чисти финансови отношения.

Място сред необходимите документи за развод по взаимно съгласие често имат и свидетелството за регистрация на МПС и удостоверението за застрахователна стойност на същото. Те са необходими в случай, че страните решат да поделят в бракоразводното дело автомобилите, които се намират в режим на съпружеска имуществена общност.

Това са основните документи, които са необходими при развод по взаимно съгласие. Но доколкото всяка семейна двойка има собствени развили се лични и имуществени отношения е възможно след запознаване със спецификите на казуса адвокатът да поиска и други документи, които да подкрепят твърденията в молбата за развод.

За консултация с адвокат Лазар Белев касаещи Вашия развод по взаимно съгласие и необходимите документи се обадете на тел. 0876 217 476.

5/5 - (4 votes)

Оставете коментар или въпрос под статията