Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Адвокат Изграждане на защитна стратегия

Изграждане на защитна стратегия

АдвокатиКогато един адвокат изгражда стратегия за защита на интересите на своя клиент той взема предвид много фактори. На първо място той определя кои са юридически значимите за конкретния правен казус обстоятелства.

Всяка адвокатска помощ започва със среща и консултация. В нейните рамки адвокатът се старае да проучи максимално детайлно случая и да изясни всички спорни моменти, които са в интерес или вреда на клиента. Преимуществено е важно да се определи какви аспекти на конкретния случай ще бъдат опорните точки при изграждането на защитна стратегия. Правилното идентифициране на правно релевантните обстоятелства е сред най-отговорните и важни моменти в дейността на един адвокат. Например в рамките на разследването по наказателни дела важно значение има точното квалифициране на деянието. Много често на пръв поглед дребни детайли и обстоятелства може да зависи определянето на по-тежка наказателна отговорност или пък да доведат до освобождаването от такава. Именно за това е така важно при консултацията с адвокат да не бъдат спестявани никакви подробности. Всеки наглед дребен и незначителен факт може да изиграе решаваща роля върху уклонът, който ще вземе съдебния процес.

Тук е и мястото да отбележа, че от правилно избраната защитна стратегия зависи много, въпреки, че не всички колеги биха се съгласили с това твърдение. Много често  от предприетото поведение, правилно избрания защитен способ зависи решението или присъдата. И съдията, и прокурорът са хора и колкото и да се стараят да бъдат обективни те възприемат действителността субективно. За това и един адвокат не трябва да пренебрегва емоционалните и психологическите аспекти на защитата. При изграждането на защита в наказателния процес например не трябва да се забравя, че една значителна част от разследващите органи са професионално деформирани и преимуществено са настроени да виждат лошото в човека и възприемат фактите и доказателствата изцяло във вреда на подозирания извършител.

На теория нещата трябва да са различни – разследващите да съберат и отчетат само фактите без субективна натовареност, но на практика нещата се случват по коренно различен начин. За това и добрият адвокат трябва освен сантимента, който вкарва в защитата да се постарае и максимално обективно да оцени ситуацията и да предприеме действия по правилното протичане на досъдебния и съдебния етап от един граждански или наказателен процес.

Линиите на поведение при защита, които адвокат ще препоръча могат да бъдат най-различни. Например в определени ситуации е по-добре клиентът да откаже да дава показания и да ограничи контактите си с разследващите органи. В други случаи е по-добре да даде максимално подробни показания и да предприеме активни действия по реализиране на правото си на защита по всички достъпни в закона начини. В някои случаи например е необходимо още в момента на откриването на процесуалното нарушение то да бъде веднага обжалвано, а в други да се изчака и същото това нарушение да се използва в съчетание с други смекчаващи вината доказателства. Всеки съдебен процес е различен и от опита и информацията, с която разполага вашия адвокат  зависи правилността на заетата позиция и реализираната защита. За това е и от такова значение правилния избор на квалифициран и опитен адвокат, който в партньорство с клиента да изгради правилна защитна стратегия и ефективно и в полза на своя доверител да представи пред съда събраните доказателства.

5/5 - (6 votes)

Оставете коментар или въпрос под статията

%d