Категория: Заложни къщи

Раздел със статии за заложните къщи отнасящи се до различни правни аспекти от дейността на тези финансови институции

Залог на златни монети в заложна къщаЗалог на златни монети в заложна къщаЧесто срещан въпрос е кои са законовите норми касаещи залог на златни монети в заложна къща. Една много малка част

Задължителните регистрации на заложни къщиЗадължителните регистрации на заложни къщиЕдин от най-често срещаните въпроси, които ми задават клиенти по отношение на задължителните регистрации на заложни къщи е следният: „Мога