Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Заложни къщи Задължителните регистрации на заложни къщи

Задължителните регистрации на заложни къщи

Задължителните регистраци на заложни къщиЕдин от най-често срещаните въпроси, които ми задават клиенти по отношение на задължителните регистрации на заложни къщи е следният:

„Мога ли да започна да осъществявам дейност, при положение, че имам подадени документи за регистрация на заложна къща във връзка издаване на удостоверенията и другите документи по чл. 7 от Наредбата за дейността на заложните къщи, но самите те все още не са получени и реално ги няма в заложната къща?”

В България на теория всичко може, но трябва да се има предвид, че от това могат да произтекат негативни за бизнеса последици под формата на глоби и имуществени санкции.

Интересно в случая е, че много често желаещите да извършат регистрация на заложна къща съгласно законовите изисквания, обаждайки се в дадената администрация – дали ДАНС, дали Министерство на финансите, дали Комисия за защита на личните данни при въпрос:

Мога ли да работя без да съм получил документ за задължителните регистрации които следва да имат техните заложните къщи, само с входящ номер? – получават от различни служители утвърдителен отговор!?!?!

Тази некомпетентност на административните служители, е довела на 2 пъти вече към мен де се обръщат клиенти, които са получили Акт за установяване на административно нарушения, а именно липса на задължителни регистрации по чл. 7 от НДЗК.

За това и моят съвет като адвокат е да не започвате дейността по кредитиране срещу залог без да сте се снабдили с всички изискуеми от наредбата докементи за приключили задължителни регистрации на заложната къща.

Имайте предвид, че те се издават от едни органи, но контрола по спазването на изискванията е поверен на други, които не се интересуват от това какво някой Ви е казал по телефона.

Елемент от фактическия състав на нарушението е липсата на задължителните регистрациите съгласно Наредбата за дейността на заложните къщи.

Подадените документи не са завършила регистрация, и следователно са основание за търсене на административно-наказателна отговорност, която не е в никакъв случай малка като размери.

Естествено има случаи, в които дадено удостоверение е издадено, но не е взето, а след датата на издаването му КЗП или Икономическа полиция съставят акт за установяване на административно нарушение, но това е в страни от темата на днешното изложение.

5/5 - (7 votes)

Оставете коментар или въпрос под статията

%d bloggers like this: