Етикет: регистрация

Българските заложни къщи и регистрацията в ДАНСБългарските заложни къщи и регистрацията в ДАНССъгласно наредбата за дейността на българските заложни къщи едно от задължителните изисквания за отпускането на парични заеми срещу залог е