Етикет: процесуално представиелствоЗаконите на Република България дават право на всеки български гражданин да се възползва от квалифицирана юридическа помощ. Проблемът при това