Етикет: обжалване на наказателни постановленияКога и как да започне обжалване на наказателни постановления на КАТ? Един от органите в страната ни известен със своятаПрез последните години в българските закони се наблюдава плавна, но постоянна тенденция за увеличаване на размера на административно-наказателната отговорност за