Етикет: обжалване на акт

Обжалване на актОбжалване на акт



Първата възможност за защита на човека срещу когото държавен орган е съставил акт за установяване на административно нарушение е да подаде възражение в три дневен срок от връчването на акта.