Етикет: възражение срещу акт

Обжалване на актОбжалване на актПървата възможност за защита на човека срещу когото държавен орган е съставил акт за установяване на административно нарушение е да подаде възражение в три дневен срок от връчването на акта.