Етикет: родителски права

roditelski-prava

Родителски права – 7 често задавани въпросаРодителски права – 7 често задавани въпросаВ днешната статия ще отговоря на 7-те най-често задаваните въпроси, които се поставят при водене на дело за родителски права.

Споделено родителство – за и противСподелено родителство – за и противСподеленото упражняване на родителски права, добило гражданственост като споделено родителство е сравнително нова практика по уреждане на отношенията относно родените

Споразумение за родителски права и издръжкаСпоразумение за родителски права и издръжкаВсе по разпространеното в България фактическо съпружеско съжителство, като форма на семейни отношения, води неминуемо и до раздели, след които