Етикет: процесуално представиелство

Процесуално представителство от адвокатПроцесуално представителство от адвокатЗаконите на Република България дават право на всеки български гражданин да се възползва от квалифицирана юридическа помощ. Проблемът при това