Етикет: право да откаже

Правото на свидетелят да не дава показанияПравото на свидетелят да не дава показанияЧл. 121 от българския Наказателно-процесуален кодекс, регламентира правото на свидетелят да не дава показания, които биха уличили в извършване на