Етикет: Наредба за дейността на заложните къщиКато човек с опит и интереси по темата заложни къщи реших да направя кратка статистика на най-често установяваните от КомисиятаЧесто срещан въпрос е кои са законовите норми касаещи залог на златни монети в заложна къща. Една много малка част