Етикет: адвокатско възнаграждениеВсеки адвокат, който някога е водил и спечелил дело свързано с обжалване на наказателно постановление знае, че в тези производстваПредвид това, че настоящият блог освен професионален е и личен мога да си позволя да излизам от строгата юридически материя