Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Бракоразводен адвокат Споразумение за развод по взаимно съгласие

Споразумение за развод по взаимно съгласие

развод по взаимно съгласие споразумениеМного често хората, които търсят услугите ми на бракоразводен адвокат започват с изречението „Със съпругът/съпругата ми сме решили да се разведем по взаимно съгласие”. Добре, отговарям, а има ли единомислие по въпросите, които следва да бъдат уредени в едно споразумение за развод по взаимно съгласие чл. 51 от СК?

Повечето хора дори не са чували за съществуването на този документ и не разбират ролята му за успешното провеждане на един бракоразводен процес по взаимно съгласие. За това и реших да напиша кои са въпросите, по които съпрузите решили да прекратят брака трябва да имат съгласие или по които да се консултират с бракоразводен адвокат за възможните варианти, с оглед постигане на споразумение за техния развод по взаимно съгласие.

Искате ли Вашия развод по взаимно съгласие да бъде максимално бърз, да постигнете съгласие със съпругът си по спорните въпроси и да подпишете споразумение, което Ви устройва в най-пълна степен? Тогава се свържете с адвокат Лазар Белев за насрочване на дата и час за консултация на тел. 0876 217 476 и поверете Вашия развод на един от най-добрите бракоразводни адвокати в страната.

Първият въпрос по който трябва да има единомислие при развод по взаимно съгласие е този с местоживеенето на децата. Обикновено това е при единият родител, най-често майката, в семейното жилище или в друго жилище, който същата ще обитава след развода.

Вторият въпрос е този с упражняването на родителските права – обикновено той е свързан с първия въпрос касаещ местоживеенето и упражняването се дава на този, при който детето ще живее. Свързан с този момент е и проблемът с режима на лични отношения, който следва да се договори за родителят, който няма да упражнява родителските права.

Тук аз лично смятам, че е необходима консултация с адвокат, за да може да се предложи и одобри вариант, който най-пълно да отговаря на интересите на децата.

Важен момент в споразумението при развод по взаимно съгласие е този с издръжката на децата и издръжката между съпрузите. Издръжката на децата следва да бъде определена в зависимост от това какви са нуждите на децата, така и от възможностите на родител, който я дължи, най-често това е бащата.

В зависимост от договореност между съпрузите, например, че бащата ще плаща общите кредити или лизинги е възможно договаряне на издръжка в минимален размер от 80 лева, при положение, че доходите на майката позволяват пълноценно задоволяване на потребностите на детето.

Но и тук е добре да се получи консултация по въпросите на издръжката от правоспособен юрист, който да изготви тази част от споразумението по начин, който не само да удовлетворява страните, но и да спести част от дължимата държавна такса.

По въпроса с издръжката между съпрузите в преобладаващият случай при развод по взаимно съгласи същите договарят, че след раздялата няма да си дължат издръжка.

Относно ползването на семейното жилище също има редица моменти, които следва да се имат предвид. Същото кога е придобито, от кой, собственост ли е на някой от съпрузите, под наем ли са и т.н.

За да се реши кой ще го ползва и кой ще го напусне следва съпрузите да се договорят предварително или в случай, че не успеят да прибягнат до адвокатска консултация за вариантите, които могат да изберат спрямо конкретният казус.

Последният и най-малко спорен момент при изготвянето на споразумение за развод по взаимно съгласие е този с фамилното име след развода. Тук също вариантите са няколко, но това е въпрос, който поражда най-малко спорове в сравнение с тези от предходните точки.

Като обобщение в качеството ми на бракоразводен адвокат бих посъветвал двойките, които са решили да се развеждат, да прегледат внимателно точките, по които следва да имат единомислие и в случай, че не са напълно наясно с това какви са вариантите да потърсят правна помощ.

Това би им спестило немалка загуба на време, пари и бъдещи конфликти по въпроси, които е следвало да бъдат уредени предварително в едно правилно и премислено изготвено споразумение за развод по взаимно съгласие.

Споразумение при развод по взаимно съгласиеВ случай, че желаете Вашето споразумение за развод по взаимно съгласие да бъде точно, пълно и възможно най-добре защитаващо интересите на страните по него се свържете с адвокат Лазар Белев на тел. 0876 217 476 или на електронната поща e-mail: lazarbelev@gmail.com за насрочване на дата и час за консултация, изготвяне на необходимите документи и процесуално представителство пред съответния компетентен съд.

5/5 - (3 votes)

20 thoughts on “Споразумение за развод по взаимно съгласие”

 1. Здравейте, бих искала да попитам дали има вариант единият от съпрузите след развода или преди него да се откаже напълно от своят дял от имуществото придобито по време на брака и какъв е редът за това?

  1. Здравейте,
   има подобни възможности, но без да се знаят подробности няма как да отговоря на този въпрос.
   Ако желаете запишете си дата и час за консултация относно вашия развод по взаимно съгласие на тел. 0876 217 476.

   Поздрави

 2. Здравейте! Нося фамилията на съпруга си с тире след моята. В момента сме разделени. Има ли вариант да се откажа от неговата фамилия, преди да съм се развела. Разводът ни временно е отложен.

  1. Здравейте,
   има такъв вариант – да водите дело за смяна на име. Но подобно дело е безсмислено предвид таво, че може лесно да бъде уредено в производството по развод.

 3. Искам да се разведем по взаимно съгласие,децата ни са вече пълнолетни и всеки си има работа .нямаме общо жилище което да се дели

  1. Здравейте,
   обедете ми се на тел. 0876 217 476 за насрочване на дата и час за консултация и подготовка на делото.

 4. Здравейте!Предстои ни развод по взаимно съгласие искам да попитам при положение че мъжа ми се самоосигурява на 1000 лв и се споразумеем за издръжка на детето от сума 400 лв освен тази издръжка може ли да се предяви иск за издръжка и към съпругата и до каква сума ако е възможно в този случай.Благодаря!

  1. Здравейте,
   оставам с усещането, че нямате ясна идея какво точно правите и какво точно ме питате. Исковете са в едни други производства, но не и при развод по взаимно съгласие. Вместо да се впускате в импровизации по темата посетете и двамата адвокат, за да Ви разясни кое и как точно се случва при споразумението и да го направи така, че всички отношения между Вас да бъдат уредени веднъж и завинаги.

 5. Здравейте, предстои ми развод по взаимно съгласие. Има ли вариант да се споразумеем да не получавам издръжка, аз не я искам, а и бащата ще плаща кредита?

  1. Няма такъв вариант. Уговорката между родителите по отношение на издръжката на общото им дете е задължителен елемент от споразумението за развод по взаимно съгласие. Ако липсва тази уговорка, то няма споразумение по смисъла чл. 51 от Семейния кодекс.

 6. Здравейте.Предстои ни развод по взаимно съгласие. Децата ни са пълнолетни. Нямаме общи имоти. Нямаме взаимни финансови претенции. За какво ми искат бележка за доходи за една година?
  Благодаря!

  1. Всеки съдия си е луд за него си, но пък и много адвокати идея си нямат кога и защо трябват дадени документи за развод по взаимно съгласие. Просто го изискват щото чули недочули, че трябва. А дали е приложимо за съответния казус никой не го интересува.

 7. Здравейте.Предстои ни развод по взаимно съгласие.Имаме две малки деца.Живеем извън България.Когато се еазведем децата ще живеят с мен(майката) в друга държава.Какъв би бил удачният размер на издръжката? И…дали да искам издръжка само за децата или и за мен?
  Благодаря!

  1. Здравейте,
   без да знам подробности за отношенията ви и самия казус като цяло и при най-добро желание не мога да се ангажирам с мнение какви ще са параметрите на споразумението за развод по взаимно съгласие и въпросите касаещи издръжката, които са част от него.

 8. Здравейте,
  предстои ми развод по взаимно съгласие. Имам две малки деца.
  Мъжа ми не работи, пенсионер е по болест, взима 140 лежа пенсия.
  Какъв размер на издръжка да договорим, като той реално няма как да я изплаща към момента.

  1. Минималният размер на издръжкате е по около 100 лева на дете, тоест общо 200 лева. Па малко съдът няма да го одобри.

 9. Здравейте, искам да попитам при развод по взаимно съгласие,имали вариан при който задължелията на съпруга към банки и бързи кредити ,да не ме засегнат.И при евентуално не внасяне от негова страна на задълженията му ,да не ги търсят от мен ,при условие ,че аз не съм съкредитоискател! благодаря

  1. Здравейте,
   след като не сте съкредитоискател или поръчител, няма основание да бъдат търсени от вас каквито и да е вноски по кредити. Без значение от развода и т.н.

 10. Здравейте! Искам да разбера следва ли да се приспаднат сумите които плащам по банков път и до днес и за които съм купувал детски дрехи за децата ни с фактури, след като бях изгонен от жена си на 4.07.14г. от семейното жилище, а още делото, което е завела жена ми за издръжка не е насрочено.Въпреки това аз продължавам да й давам всеки месец от изгонването ми определени суми по банков път и на ръка за децата.След като съда постанови решение за издръжка следва ли и може ли тези приведени суми по сметката на жена ми и тези за които съм купувал детски дрехи и уреди за храна да бъдат приспаднати от дължимата издръжка, която тя иска да е от 4.07.14г? на самото заседание ли трябва да поискам това и да представя вносните бележки и фактурите с касови бонове?Благодаря!

  1. Здравейте,
   По принцип тези суми би следвало да се приспадат от дължимата издръжка за периода до постановяване на решението, но доколкото не съм запознат в детайли с казуса не мога да бъда категоричен. Съвсем отделен е въпросът Вие можете ли да докажете, че тези разходи имат характера на издръжка. А относно представянето на доказателствата за разходите това следва да стане с отговора на исковата молба, който се подава в едномесечен срок от връчването на исковата молба.

Оставете коментар или въпрос под статията

%d bloggers like this: