Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Бракоразводен адвокат Развод с чужденец в България – често задавани въпроси

Развод с чужденец в България – често задавани въпроси

развод с чужденец в БългарияПредвид популярността на темата развод с чужденец в България, ще дам отговор на някои от най-често поставяните ми въпроси, които касаят тази правна процедура. От една страна се надявам това да спести пълненето на служебната ми поща с едни и същи въпроси, и на второ ще даде на клиентите информаци, която е вярна и актуална, което от своя страна ще ограничи възможностите мои недобросъвестни колеги адвокати да спекулират с проблемите на хората обещавайки им неща и резултати, които действащото законодателство няма как да допусне.

Въпрос 1. Живея в чужбина. Мога ли да упълномощя адвокат да води делото за развод с чужденец в България, без аз да присъствам?

Отговор: Естествено, че може да се упълномощи адвокат и той да заведе делото за развод с чужд гражданин в български съд, като се ангажира с цялостната му подготовка, от сбора на документите до завеждане на исковата молба, без при това да се налага клиента да идва в България за това. Но! И дебело подчертавам това „НО“!

Клиентът задължително следва да присъства на първото заседание по делото, без значение от варианта на развод. Американските филми, в които едни хора се развеждат само от адвокат не отговорят на действащото в момента българското законодателство. Така че ако искате да образувате дело за развод с чужденец в България се пригответе да пътувате към страната ни и да присъствате в съда на определената за съдебното заседание дата.

Въпрос 2. Мога ли да се разведа с чуденец, ако с него сме разделени и не знам адресът му нито в България, нито в чужбина?

Отговор: Можете, Семейния и Гражданския кодекс съдържат разпоредби за призоваване на лице с неизвестен адрес, назначаване на особен представител и т.н. законови процедури, които при правилно и своевременно прилагане от наетия от клиента бракоразводен адвокат като краен резултат водят до това брака да бъде прекратен. Без значение разбрал ли е за това или не чужденеца.

Въпрос 3. Колко ще ми струва едно дело за развод с чужденец в България?

Отговор: На този въпрос без да се познава конкретния казус, без да се знае предварително обема на процедури, без да се знае ще присъства ли или не чужденеца на делото, как и къде ще се призовава, ще има ли или не особен представител, ще има ли превод на документи и т.н. няма как да бъде даден отговор.

Най-малкото в много случаи се изисква превод на документи на официалния език на държвата, от която е чужденеца, като в практиката си съм имал преводи на съдебни документи както за 300 лв. /немски, английски, френски/, така и за 1500 лв /фарси/. Както се вижда само от превода в зависимост от езика развода се оскъпява с над 1000 лева. За това и когато се пита за цена на адвокатската услуга „развод с чужденец“, тя може да бъде обявена едва след като даден бракоразводен адвокат се запознае с всички детайли по казуса.

Клиентите имащи нужда от подобна адвокатска услуга следва да разберат, че всеки казус е индивидуален, не се работи по шаблон и всеки проблем изисква различно количество работа  от страна на адвоката, което естествено рефлектира върху цената на услугата. Освен това от опита, който имам адвокатското възнаграждение на Вашия адвокат по дала за развод с чужденец е не повече от 1/3 до 1/4 от общата сума на разходите по едно такова дело.

Въпрос 4: Мога ли да се развада с чужденец, която не желае да идва в България за делото?

Отговор: Можете, и това дали иска или не иска да идва е без значение за един добър бракоразводен адвокат, доколкото приключването на дело за развод с чужденец е въпрос на опит и юридическа техника, която не зависи в повечето случаи от волята на чуждия гражданин.

Въпрос 5 /най-любимият ми!/: Колко време ще продължи делото за развод с чужд гражданин?

Отговор: Това никой професионален бракоразводен адвокат като мен, няма да се ангажира да каже на свой клиент. Защото адвокатът може да отговаря само и единствено за своите действия и абсолютно не може да влияе на решенията на съдията за хода на процедурите.

А съдията може да иска извъртане на цялата процедура по призоваване /призовка, залепване, държавен вестник, а кога призовкаря ще ги направи е отделен въпрос/, съдията може в произволен момент да изиска справка за постоянен и настоящ адрес на ответника, може да поиска справка за влизане и напускане на страната от чужденеца, може да реши, че иска всевъзможни документи и удостоверения в зависимост от исканията на ищеца.

И всичко това може да се случва както за дни, така и за месеци. За това и добрия бракоразводен адвокат ще даде на своя клиент само и единствено срок, в който той ще си свърши работата и ще подаде документите в съда. От там нататък, колкото време трябва – толкова, процесът вече е в ръцете на съда.

В случай, че се нуждаете от професионална адвокатска помощ за завеждане на дело за развод с чужденец в България можете да се обърнете към адвокат Лазар Белев на тел. 0876 217 476 или на е-mail: lazarbelev@gmail.com. Ако сте в чужбина можте да се свържете с мен по Skype или Viber след предварително уговаряне на дата и час.

5/5 - (5 votes)

Оставете коментар или въпрос под статията