Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Бракоразводен адвокат Развод с чужд гражданин в България

Развод с чужд гражданин в България

развод с чужд гражданин в БългарияВъзможностите за по-свободно пътуване по света доведоха до това, че все по често се случва български граждани да сключват брак с чужденци. И съответно спазвайки общата тенденция нарасна и броя на случаите на развод с чужд гражданин в България. Когато имаме консенсус и на двамата съпрузи работата е ясна – стандартна процедура развод по взаимно съгласие с лично явяване на двете страни на съдебното заседание.

Как обаче стоят нещата, когато това съгласие за развод с чужд гражданин липсва?

Много по-често, по мои наблюдения от практиката, поради лична неприязън, географска отдалеченост, преустановени контакти и т.н. процедурата развод с чужд граданин минава по общия исков ред, който в зависимост от причините довели до липсата на разбирателство се отличава с по-малка или по-висока степен на сложност основно свързани с призоваването. На този проблем обаче ще се спра по-надолу в изложението.

Разводът с чужденец е възможно най-сложния казус за прекратяване на брака. За това и подобен случай може да бъде отработен и доведен до успешен за клиента край само от опитен бракоразводен адвокат. За да имате сигурност, бърз и максимално неангажиращ вашето време и нерви процес се свържете за насрочване на дата и час за консултация по Вашия проблем с адвокат Лазар Белев или на тел. 0876 217 476 или пишете на електронна поща lazarbelev@gmail.com.

Какви са предпоставките за развод на български гражданин с чужденец пред съд в Р. България?

На първо място съпругът, който подава молбата следва да е или гражданин или да е с обичайно пребиваване в България. Без значение е дали неговият съпруг е чужденец или живее извън страната.

На второ място следва да се подаде искова молба с доказателства с препис преведен на езика на съпругът – чужденец. Дори ответникът да владее български с цел процесуална икономия и париране на възможности за шиканиране преводът е изключително препоръчителен. След като бъде връчена исковата молба чужденецът-ответник по дело за развод по исков ред има едномесечен срок за отговор, след който съда насрочва дата за делото.

Това е така да се каже оптимистичният вариант за развитие на обстоятелствата. А какво става ако съпругът не може да бъде открит?

По принцип връчването на документите се прави на адреса – постоянен или настоящ на чужденеца ответник в България. Но често на практика след преустановяване на отношенията между съпрузите, предшестващо развода съпругът заминава за родната си страна. И започват приключенията свързани с уведомяването му за образуваното срещу него дело.

Ако се знае адрес на ответника в чужбина в исковата молба се иска изрично това да стане на този му адрес извън страната, като за целта се търси съдействието на консулските служби и посолствата с официално искане от страна на съда до българското външно министерство. В съобщението на ответника задължително се указва да посочи адрес за връчване на документи в България.

Ако пък адресът не се знае то съобщението се извършва чрез публикация в „Държавен вестник“, което става по молба на ищеца до съда, в която изрично заявява, че желае съобщението да бъде връчено именно по този предвиден в ГПК ред.

Доколкото сравнително рядко връчването в чужбина е успешно, обикновено процедурата преминава през следните стъпки – опит за връчване през дипломатически представителства – съобщаване чрез „Държавен вестник“ – назначаване на особен представител – решение за развод.

Това е едно най-общо описание на процедурата, която във всеки момент обаче може да вземе различна посока на развитие. В случай, че желаете да получите развод с чужденец в България, при това максимално бързо и с минимум разход на средства можете да се свържете с адвокат Лазар Белев на тел. 0876 217 476, на електронна поща lazarbelev@gmail.com или от контактната форма под текста.

5/5 - (2 votes)

Оставете коментар или въпрос под статията