Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Бракоразводен адвокат Развод по взаимно съгласие – процедура

Развод по взаимно съгласие – процедура

развод-по-взаимно-съгласие-процедураДоколкото развод по взаимно съгласие се случва обикновено един единствен път в живота на обикновения човек, то повечето хора на са запознати със стъпките, които следва да предприемат, за да бъде тази неприятна процедура реализирана с минимум негативни усещания и в емоционален и във финансов план. И така през какви етапи минава процедурата по развод по взаимно съгласие?

1. Двойката взема решение, че желае да прекрати брачния съюз. На този етап от процеса двамата съпрузи единствено са постигнали принципното съгласие за прекратяването на брака, без обаче да са обсъдили последиците от него касаещи деца, подялба на имущество, издръжки и т.н.

Тук е моментът вместо да влизат в разговори за последиците, да се обърнат за консултация към специализиран бракоразводен адвокат, преди да са си казали и направили неща, които да затруднят или да направят невъзможно по-нататъшното развитие на съпружеската раздяла по културен и цивилизован начин.

Често срещана грешна в този стадий на развода е страните да започнат да четат в интернет за възможностите, за това как в някакъв форум еди-кой си незнаен потребител се развел еди-как си и т.н. и на база тази изключително недостоверна информация да започнат разговори помежду си за последиците от развода.

И най-често става така, че поради откровените глупости, с които изобилства интернет изострят отношенията си, което води до излишни нерви и стрес за цялото семейство.

2. Съпрузите записват час и посещават бракоразводен адвокат. Целта на този етап от процедурата за развод по взаимно съгласие е да бъдат разяснени от специалист различните варианти на последици от развода и да се избере такъв вариант, който да устрои и двете страни. А ако имат разногласия, с помощта на адвоката, който е медиатор да се намери компромисен вариант на базата преговори и взаимни отстъпки.

Изрично акцентирах в предишната точка на понятието специализиран бракоразводен адвокат именно защото адвокатите с друг профил са слабо подготвени в частта с преговорите, посредничеството и уеднаквяването на позициите между съпрузи, на които предстои развод.

Без опит в подобни ситуации, не може да бъде оценено и съответно туширано психологическото напрежение от предстоящата раздяла с човек, за който клиентите са мислели, че ще прекарат целия си живот.

Или по-просто обяснено, ако имате проблем с водопровода в къщи не търсите електротехник, защото макар и елтехника и водопроводчика да са специалисти в строителството и комуникациите, то специалистът по токовете може много малко да помогне, когато от стената ви тече вода.

Основните въпроси, които се обсъждат на този етап от процедурата по развод са тези касаещи местожителството на децата, упражняването на родителските права, режима на лични отношения, издръжката, фамилното име на съпругата след развода, поемането на разноските и др. Ролята на специализирания бракоразводен адвокат е да разбере какви са болките, страховете, опасенията и моментите, които не устройват страните и да им предложи различни варианти.

Колкото по-опитен е адвокатът, толкова повече възможности може да предложи на страните и съответно да даде основата на споразумение, което да ги удовлетворява в най-голяма степен. След приключването на консултацията на база изнесените от страните факти се съставя списък с необходимите документи, за да се оформи цялата съдебна документация по развода.

Често срещана грешка на този етап от процедурата за развод по взаимно съгласеие е единият съпруг без знанието на другия да проведе предварителна консултация с адвокат. Ес

тествено това е негово право, но отивайки след това при същия адвокат съпругът, който не е присъствал остава с впечатлението, че има някакъв предварителен сговор и се опитват по някакъв начин да го „преметнат“.

За това бракоразводният адвокат, който се избира да реализира процедура по „развод по взаимно съгласие“ следва да бъде избран и посетен за първи път и от двамата съпрузи, защото за да бъде от помощ и двамата трябва да му имат пълно доверие.

ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ДАТА И ЧАС ЗА КОНСУЛТАЦИ ОТНОСНО ВАШИЯ РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ СЕ СВЪРЖЕТЕ С АДВОКАТ ЛАЗАР БЕЛЕВ НА ТЕЛ. 0876 217 476 ИЛИ НА e-mail: lazarbelev@gmail.com

3. Време за размисъл и проект за споразумение. Правилният подход е да не се прибягва веднага до подписване на споразумението, а страните да получат проект, който спокойно да обмислят и ако има някакви моменти, които ги тревожат да бъдат своевременно предоговорени и коригирани.

След като се постигне пълно съгласие се насрочва среща, на която се носят указаните от адвоката документи и се подписват останалите молби, споразумения, декларации, сведения и т.н.

4. Адвокатът входира комплекта документи в съответния районен съд, с което действие приключва подготвителната фаза на процедурата по развод по взаимно съгласие. Именно тази подготвителна фаза е най-важната, защото именно при нея се решава какви ще са бъдещите отношения на разделящото се семейство.

А тези отношения се определят и решават не както си мислят повечето хора от съда, а от самите развеждащи се съпрузи със съдействието на бракоразводния адвокат. Съдът само утвърждава и закрепва в съдебно решение постигнатото от страните съгласие.

Именно поради тази причина развода по взаимно съгласие е за предпочитане, защото дава на развеждащите се възможността сами да определят какво да бъде тяхното бъдеще и бъдещето на техните деца, а не да предоставят това важно решение в ръцете на съдията, който при развод по исков ред ни най-малко не се интересува от това какво ще се случи след това, и макар ръководейки се от закона и интересите на детето, винаги има някой, който е силно ощетен от решението.

5. Съдебно заседание. Съдът насрочва дата и час за съдебно заседание. След колко време, зависи от много фактори и няма как да бъде отговорено с точност /виж статията „Възможен ли е бърз развод в България?“/.

На съдебното заседание и двете страни следва да присъстват лично. Призовките за него ще бъдат получени в кантората на адвоката, като представител и на двете страни.

Ако някоя от страните има планирани пътувания, операции или има други важни причини, да не присъства е добре своевременно да уведоми адвоката, за да може да се отреагира и делото да се отложи, в противен случай съдебната процедура „развод по взаимно съгласие“ се прекратява.

На самото съдебно заседание страните лично трябва да отговорят желаят ли прекратяването на брака и дали са съгласни с представеното пред съда споразумение. След утвърдителният им отговор съдът обявява производството за приключено и определя срок, в който ще се произнесе с решение. Този срок е между седмица и месец.

6. Последната фаза от една процедура „развод по взаимно съгласие“ е вземането на решението за развод от адвоката и връчването му на страните. След това клиентите не следа да предприемат някакви допълнителни действия по обявяването му, освен ако в решението не се сменя фамилното име на съпругата.

Тогава в 14-дневен срок от влизане на решението в сила тя трябва да подаде документи за смяна на личните си документи и шофьорска книжка. Самото съобщение за прекратения брак се изпраща служебно на органите по гражданско състояние служебно от съда и не е нужно някоя от страните да го носи в общината.

бракоразводен адвокат софияАко се нуждаете от качествена юридическа помощ за реализиране на процедурата развод по взаимно съгласие, включваща консултации, преговори и медиация между съпрузите, гарантиращи минимум стрес и ангажиране на време и средства от страна на клиентите се свържете с адвокат Лазар Белев, на тел. 0876 217 476 или на електронната ми поща – lazarbelev@gmail.com за насрочване на дата и час за консултация. С практиката ми като бракоразводен адвокат по дела свързани с развод по взаимно съгласие можете да се запознаете в раздел „ДЕЛА РЕШЕНИ В ПОЛЗА НА КЛИЕНТИТЕ“

 

5/5 - (5 votes)

Оставете коментар или въпрос под статията