Развод по взаимно съгласие цена?

развод по взаимно съгласие ценаЗа съжаление разводът по взаимно съгласие, освен че прекратява една изчерпана от съдържание връзка между двама души струва и определена сума пари, която по мои наблюдения затруднява все повече двойки решени да разтрогнат брака си. Често клиентите ме питат каква цена ще заплататят на дело за развод по взаимно съгласие и каква е общата сума за адвокатско възнаграждение и таксите, които се дължат в производството.

На първо място е възнаграждението за адвокат, което съгласно наредбата за минималните адвокатски възнаграждение е 400 лева. Аз лично не намирам причина предвид количеството работа и наборът документи, които се попълват доброволният развод да струва повече.

Разбира се Вашият адвокат може да ви поиска и по-висока цена за предоставената юридическа услуга, но според мен всичко над предвидения минимум от 400 лева е неоправдано и несправедливо. Това е така, ако не се налагат например допълнителни срещи и преговори, ако липсва пълно съгласие между съпрузите.

В случай, че такива се налагат то се заплаща допълнителна такса между 60 и 100 лева на час, за участие на Вашия бракоразводен адвокат в преговорите по уеднаквяване на позициите на страните по въпросите от споразумението. Ангажирането на допълнително време на наетия от Вас адвокат за преговори с цел постигане на най-добрите условия за Вашия развод по взаимно съгласие съответно се заплаща и допълнително, но при всички положения винаги цената е по-ниска от тази на един развод по исков ред.

Ако искате вашия развод по взаимно съгласие да бъде проведен от опитен бракоразводен адвокат, да приключи максимално бързо и с възможно най-малка загуба на пари, време и нерви се обадете на адвокат Лазар Белев на тел. 0876 217 476, за насрочване на дата и час за консултация.

Но пък от друга страна живеем в пазарна икономика и всеки практикуващ юрист е свободен да предоставя услугите си касаещи развод по взаимно съгласие на цена, каквато намери за добре. Малко или много вече е въпрос на вътрешно усещане за справедливост на възнаграждението спрямо свършената работа и ангажираното време от избрания да проведе разводът адвокат.

На следващо място при определяне на общата цена за развод по взаимно съгласие идват държавните такси за завеждане на исковата молба в съответния районен съд. Таксата за молбата за развод по взаимно съгласие е в размер на 25 лева, платима по сметка  на разглеждащият  делото съд.

След допускането на развода се заплаща държавна такса в размер на 40 лева. Съществува също така и държавна такса за издаване на заверен препис от решението която е в зависимост от обемът му, но обикновено е между 3 и 6 лева на решение.

Другата такса, която се събира е пропорционалната такса от 2 % върху постигнатите в споразумението договорености относно издръжката и имуществените отношения. Когато се изчисляват процентите върху издръжката за база се вземат тригодишните платежи.

Например при уговорен месечен размер от 200 лева на издръжката това прави 200 лева по 36 месеца = 3600 лева основа за изчисляване. Умножено по 2 % това прави държавна такса в размер на 144 лева.

Най-общо при съвестен бракоразводен адвокат, един средностатистически развод по взаимно съгласие би излязъл на клиента между 550 и 600 лева. За много хора тази сума е по-голяма или равна на месечното им възнаграждение и като във всеки един бизнес е редно и адвокатите да се адаптират към икономическата обстановка и да предложат на клиентите си гъвкави схеми за плащане на дължимите хонорари.

добър бракоразводен адвокатВ зависимост от Вашите желания и финансови възможности адвокат Лазар Белев предоставя различни варианти на правните услуги свързани с прекратяването на брака по взаимно съгласие. За безплатна консултация по въпросите свързани с документи, такси, адвокатско възнаграждение можете да се свържете с мен на GSM 0876 217 476 или на e-mail: lazarbelev@gmail.com. С практиката ми като бракоразводен адвокат по дела свързани с развод по взаимно съгласие можете да се запознаете в раздел „ДЕЛА РЕШЕНИ В ПОЛЗА НА КЛИЕНТИТЕ“

5/5 - (6 votes)