Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Адвокат търговско право Публикуване на ГФО – често задавани въпроси

Публикуване на ГФО – често задавани въпроси

Публикуване на ГФОВ днешната статия ще дам отговор на някои от най-често задаваните въпроси, касаещи публикуване на годишни финансови отчети/ на дружествата и едноличните търговци. Темата „Публикуване на ГФО“ е достатъчно актуална доколкото в страната ни са регистрирани около един милион дружества, макар едва една трета от тях да са действащи.

Въпрос 1. Трябва ли да пристъпя към публикуване на ГФО /годишен финансов отчет/, ако фирмата ми не развива дейност?

Отговор: Абсолютно да. Това, че дадено дружество или едноличен търговец не развива дейност не го освобождава от задължението му по закон да подаде ГФО за съответната година. Единствената разлика е, че обемът на подаваните документи е значително по-малък от този на фирмите с дейност.

Въпрос 2. Кой е длъжен да подаде ГФО /годишен финансов отчет/ на дадено дружество?

Отговор: Задължено лице е представителят на търговското дружество, който е записан в Търговския управител, като това обикновено е управителят. Той естествено може да не се ангажира лично, а да упълномощи с изрично нотариално пълномощно съставителя на отчета, или с обикновено пълномощно да натовари с тази задача адвокат.

Въпрос 3. Как мога да идвърша публикуване на ГФО?

Отговор: Към настоящият момент това е възможно по два начина – на място в офис на Агенцията по вписванията или по електронен път с електронен подпис.

Вторият вариант има неоспоримото предимство да е значително по-икономичен от гледна точка на загубено време и пътни разходи. Като прибавим към това и факта, че офисите, в които това може да бъде направено обикновено се намират в областни градове, то ако сте от друг град в съответната област ще ви се наложи да пътувате до там и обратно, което е разход на време и пари.

Въпрос 4. Какви са сроковете за публикуване на ГФО от задължените лица?

Отговор: Както и до сега съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството публикуването на годишните финансови отчети следва да се случи до 30-ти юни на следващата година. Това важи за всички търговски дружества.

Въпрос 5. Има ли глоби за неподадени навреме годишни финансови отчети?

Отговор: В този случай е предвидена административна санкция за лицата и дружествата, които не са публикували своите отчети в установените срокове.  Законът предвижда глоба от 200 до 3000 лева за ръководителя на предприятието и имущаствена санкция за самото дружество в размер на 0,1-0,5 % от оборота, но не по-малко от 200 лева.

Въпрос 6. Какви са предимствата да се ползват услугите на адвокат за публикуване на ГФО?

На първо място получавате сигурност. Адвокатът ще публикува годишния финансов отчет на Вашето дружество, като спази всички предвидени от закона процедури.

На второ място спестявате време, защото да отидете до офиса на адвокат в същия град спестява ходенето до офис на Агенцията по вписванията и висене на опашка, каквато винаги се образува последният момент, когато по традиция българинът подава за публикуване ГФО.

На трето място спестявате пари – таксата за подаване на място е 40 лева, докато подадените онлайн чрез адвокат е 20 лева. Естествено адвокатът ще получи някакво възнаграждение за извършваната услуга, но то обикновено е около 50 лева, тоест цялата сума за публикуването заедно с държавната такса възлиза на 70 лева.

Като сметнем, че ако сами се ангажирате да го направите това ще струва минимум 40 лева държавна такса, разходи за път, разходи за банков превод, загубено време от висене на опашки и пътуване, то сумата излиза същата, но без гаранция, че всичко ще бъде направено както трябва и без възможност да се отреагира, ако има някакъв проблем.

За това ако се нуждаете от услугата публикуване на ГФО се свържете с адвокат Лазар Белев на телефон 0876 217 476 или на e-mail: lazarbelev@gmail.com. Гарантирано ще получите бързо, безпроблемно и в срок публикуване на Вашите финансови отчети, с последващ контрол и възможност за незабавна реакция в случай на проблем с Търговския регистър.

5/5 - (3 votes)

Оставете коментар или въпрос под статията

Фирмите без дейност не публикуват ГФОФирмите без дейност не публикуват ГФОС промените в ЗТРРЮЛНЦ от 2018г. фирми без дейност не са длъжни да публикуват годишни финансови отчети /ГФО/. Това обаче не ги освобождава от отношения с Търговския регистър и съгласно

Нови правила за публикуване на ГФО 2020-та годинаНови правила за публикуване на ГФО 2020-та годинаСъгласно последните промени в Наредбата за водене, съхранение и достъп до ТР на Република България се въвеждат нови правила за публикуване на ГФО за 2020г.. Считано от 14-ти март 2020-та

ОТКАЗ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ГФООТКАЗ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ГФОЕдна от често срещаните дейности с които се ангажират адвокатите е публикуването на годишните финансови отчети /ГФО/ на фирмите в Търговския регистър. Спецификата на тази дейност – скучно, еднообразно скениране

%d bloggers like this: