Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Адвокат Правни услуги за граждани

Правни услуги за граждани

В страната ни от години съществува поговорката, която най-ярко отразява една характерна черта на народопсихологията ни  и тя гласи „След дъжд – качулка!”. Едва ли някоя друга поговорка отразява по по-ярък начин българският манталитет и това, че предпочитаме да реагираме едва след като неприятностите са ни притиснали до стената вместо да се опитаме да предотвратим проблемите вземайки предварително мерки. Същото е положението и кога сме изправени пред проблем със законите – думата адвокат си остава абстрактно понятие до последния възможен момент. За разлика от нас много други народи подхождат към тези въпроси по коренно различен начин. При тях юридическите услуги за граждани, предлагани от т.нар. лични или семейни адвокати съществува от десетилетия и имат сериозни традиции и причини за съществуването си.

Всички ние живеем в правова държава. Този факт е неоспорим, принципите на върховенство на закона са закрепени в конституцията на Република България. Но тази наглед правова държава има и своето друго лице – бюрокрация и корупция, чиновнически произвол с тези грозни прояви на нашата българска действителност можем да се срещнем във всеки един, по правило неподходящ, момент. За това и правната култура, дори и само общите познания по основите на правота просто са задължителни за всеки един българин. Макар и полезна в житейски план правната информираност съвсем не означава, че бъдейки професионалисти в дадена професионална сфера трябва да отделяме от малкото си свободно време за да придобием юридическо образование. За тази работа съществуват професионалните адвокати, на които това им е работата, които ако бъдем достатъчно далновидни могат да ни предоставят своите услуги, когато се нуждаем от тях.

Моето лично виждане по въпроса е, че слабото разпространение на услугата  „личен адвокат”, за разлика от тази на „корпоративните адвокати” все още се дължи на ниските доходи на повечето българи, които трудно биха си позволили да заплащат ежемесечни или еднократни суми, за да имат на разположените адвокат по всяко време на денонощието. Въпреки това  мисля, че услугата личен адвокат ще увеличава популярността си в бъдеще поради факта, че налагащата се тенденция на все по-силна законова регулация във всяка сфера на живота ще доведе до засилено търсене на юридически услуги от физическите лица.

5/5 - (6 votes)

Оставете коментар или въпрос под статията