Обжалване на наказателно постановление без адвокат?

обжалване на наказателно постановлениеНаписването на днешната статия е инспирирано от един често задаван в интернет въпрос , а именно от къде да намеря образец на жалба за оспорване на издадено наказателно постановление. Естествено всеки нормален и грамотен по отношение на интернет човек ще се порови в интернет, ще прочете закона и ще намери образец с реквизитите на тази жалба.  На мен обаче като адвокат, на който една от приоритетните насоки на предоставяните правни услуги е именно обжалване на наказателни постановления ми е интересно какви съображения би посочил глобеният неюрист като основания за отмяната на такъв акт?

Обжалването на наказателно постановление, особено когато административно-наказващият орган си разбира от работата, извършил е проверката по всичко правила, правилно е отразил фактите и обстоятелствата в акта за установяване на административно нарушение, връчил го е съгласно правилата е изпитание за интелекта и познанията дори на най-добрите адвокати в този бранш. За това и аз лично като адвокат откровено не разбирам подобна инициатива от страна на хората които са глобени, особено когато глобите или имуществените санкции са на стойност хиляди левове. Ако административното наказание е 100 -200 лева съм склонен да приема самостоятелните опити за обжалване, защото загубата на подобно обжалване не би засегнала в значителна степен имуществото на наказания.

Ако срещу Вас е издадено наказателно постановление и искате да го обжалвате, защото не сте съгласни с него се обадете за насрочване на дата и час за консултация по вашия проблем с адвокат Лазар Белев на тел. 0876 217 476. С практиката ми по административно-наказателни дела можете  да се запознаете в секцията “ДЕЛА РЕШЕНИ В ПОЛЗА НА КЛИЕНТИТЕ”

Но да приемем, че глобата е 1000, 2000, 5000 лева. Тогава адвокатското възнаграждение би било между 150 и 460 лева съгласно наредбата и би предотвратило не малки загуби. Малка цена предвид възможната загуба. В същото време аз лично като адвокат съм се убедил, че в една голяма част от случаите като мотив за това да се отмени наказателното постановление самостоятелно обжалващият нарушител посочва незнанието си на закона, което няма как да бъде прието като основание за отмяната му поради очевидното му противоречие с основният правен принцип, че непознаването на закона не оправдава неспазването му.

Основания за отмяната на наказателното постановление, които да повлияят на съда могат да бъдат съставянето му при съществено противоречие с материалния закон или допуснати съществени процесуални нарушения както в него така и в акта за установяване на административно нарушение на база, на който същото е издадено. Процесуалните нарушения могат да бъдат липса на реквизити, непредявяване на акта или постановлението на нарушителя, невръчване на препис, издаване от некомпетентен орган и т.н. пропуски затрудняващи правото на защита на нарушителя. Всички тези основания за отмяна обаче няма как да бъдат забелязани от човек, който няма опит в административно – наказателните производства, а дори да бъдат забелязани е изключително съмнително, че същите ще могат да бъдат представени и надлежно доказани пред съда по начин, който да формира в съдията вътрешно убеждение, че следва да бъде отменено обжалваното наказателно постановление.

Няма да убеждавам никого, че обжалването на наказателно постановление е трудно и изискващо специфични познания и опит начинание, с което успешно може да се справи само адвокат със значителна практика в тази област. Но бих посъветвал хората получили наказателно постановление първо да помислят върху това какво биха загубили от едно самостоятелно обжалване на същото и дали не е много по-добра идея да се обърнат към квалифициран адвокат по административно право, който да им помогне да излязат от неприятната ситуация. В случай, че сте убедени в необходимостта от това при подобен проблем да потърсите адвокатска помощ можете да се възползвате от услугите на адвокат Лазар Белев, като се свържете с мен на телефона посочен в секцията КОНТАКТИ.