Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Обжалване на електронен фиш

Обжалване на електронен фиш По един или друг повод всеки адвокат развиващ приоритетно дейност в областта на административното-наказателните спорове се сблъсква с необходимостта от обжалване на електронен фиш.

И срещайки се с такъв казус всеки съвестен професионалист първо би разгледал вече наличната съдебна практика. Какво ще бъде учудването му обаче, когато установи, че съдебната практика по административно-наказателни дела свързани с обжалването на електронен фиш е изключително противоречива и най-общо това дали дадено обжалване ще протече успешно много зависи от това какво становище ще заеме конкретният съдия.

Както се оказва всеки районен съд в България има различно виждане за това, а от там и различна практика.

В следващите редове, ще се опитам да обобщя практиката на съдилищата относно основанията, на които районните съдии отменят наказателните постановления.

На първо място голяма част от съдиите отменящи електронни фишове приемат, че заснетите с мобилни радарни системи като масово използваните TFR1-М са незаконосъобразни, по причина, че за да се изпълни разпоредбата на чл. 189, ал. 4 от Закона за движение по пътищата същите следва да са напълно автоматизирани и да работят без намесата на обслужващи ги лица.

Което при споменатите мобилни системи за видеоконтрол е неизпълнимо – същите се разполагат в автомобили, работата им се инициира от съответен служител и същите не са автоматизирани и автономни. В ситуация на подобно заснемане съдилищата приемат, че е следвало заснетият нарушител да бъде спиран от служители на Пътна полиция и на същия да се съставя акт по общия ред.

На второ място съдиите в производство по обжалване на електронен фиш приемат, че макар същите да отговарят на изискванията за образец утвърден от министърът на вътрешните работи, същият не отговаря на законовите изисквания.

Като основен се сочи пропускът на предвиден конкретен оправомощен да издава електронни фишове орган, който от своя страна води до това, че електронния фиш губи характера си на официален документ издаден от орган в кръга на неговата компетентност и на административен акт годен да породи съответните правни последици.

В зависимост от спецификата на съответния казус е възможно да има и други моменти, които да доведат до отмяната на обжалвания фиш, но горепосочените две са сред най-често срещаните.

В контекста на предлаганите от КАТ увеличения в размера на глобите, все повече водачи, ще се обръщат към адвокати за обжалване на издаден срещу тях електронен фиш.

До момента предвид ниската стойност на налаганите санкции, от порядъка на няколко десетки лева много от глобените шофьори не търсеха услугите на специализираните адвокати, но по-солените глоби със сигурност ще направят така, че юридическите услуги по обжалване на електронни фишове да добият по-широка популярност.

АКО СРЕЩУ ВАС НЕПРАВИЛНО Е СЪСТАВЕН ЕЛЕКТРОНЕН ФИШ И ЖЕЛАЕТЕ ДА ГО ОБЖАЛВАТЕ НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ, А СЕ СВЪРЖЕТЕ С АДВОКАТ ЛАЗАР БЕЛЕВ НА ТЕЛ. 0876 217 476

5/5 - (4 votes)

Оставете коментар или въпрос под статията