Колекторски фирми – как работят?

колекторски фирмиЗа да се разбере как правилно да се защитаваме от нароилите се напоследък колекторски фирми, ако ви търсят от такава първо трябва да се знае как същите работят. Принципът на работа е сравнително елементарен – всичко започва, когато гражданин или фирма има задължение към кредитна институция, мобилен оператор, доставчик на комунални услуги и т.н.

Обикновено правните отдели на тези фирми нямат капацитета да отработят всички лоши кредити и те се натрупват с години. За да не са съвсем на загуба се създават пакети лоши кредити, които се обявяват на търг, на който участват колекторски фирми и този, който плати най-високата цена, получава за събиране тези лоши кредити с договори за цесия. Това е най-общо, което предшества тормоза над длъжниците.

За да получите защита от тормоза и несправедливите финансови претенции на колекторските фирми към Вас не се колебайте, а веднага се обадете за правна консултация с адвокат Лазар Белев на тел. 0876 217 476 или пишете за Вашия проблем на e-mail: lazarbelev@gmail.com.

След като колекторската фирма официално замести стария кредитор, тя разделя кредитите на събираеми и несъбираеми. Събираемите кредити директно се подават в съда за снабдяване с изпълнителен лист и образуване в последствие на изпълнително дело. Тези събираеми лоши кредити се отличават с това, че не са за големи суми, не са изтекли по давност, не са на дружества без дейност и собственост, а на обикновени граждани.

И тук положението е ясно – всичко си минава по процедурата, освен с главницата и лихвите, които са за години натрупани, се начисляват и юрисконсултски възнаграждения и за участие в делото пред съда и по изпълнителното дело в последствие и сумите стават двойни и тройни. Естествено и тук има уловки, като например уведомяването за цесията от страна на първоначалния кредитор, което ако не бъде направено надлежно реално не поражда задължения за длъжника да плаща на колекторската фирма, но това се преценява от адвокат, доколкото обикновения гражданин няма необходимите знания и опит по тази правна материя.

И за да е пълна картинката с мръсни номера на събирачите на дългове уведомяването за тези цесии, обикновено минава през едни частни пощи, които почти никога не намират хората на адреса, а винаги правят отбелязване за търсен, но не намерен адресат. Това също е практика, която може да се атакува пред съда.

По интересното е какво правят колекторските фирми с лошите кредити, които са изтекли по давност, или имат някакъв друг порок, който ги прави почти несъбираеми? Просто започва така известното звънене по телефона с всевъзможни отработени приоми за вербално психологическо въздействие върху длъжника.

Арсеналът е сравнително стандартен – от заплахи за съд, съдебен изпълнител, запори, житейски усложнения до обещания за намаляване на дълга, разсрочено плащане и т.н. Всичко това цели психологическо въздействие и принуждаване към определени действия от страна на длъжника, с които същия да отстрани сам порока, който пречи да се изпълнява срещу него. Това най-често става с подписване на споразумение за разсрочено плащане.

Как да противодействате на подобни недобронамерени манипулации от страна на дадена колекторска фирма можете да прочетете в статията Защита от колекторски фирми.

Какви грешки най-често допускат гражданите в отношенията си с колекторски фирми?

Грешка № 1: Вярват на всичко, което им се каже или напише и се поддават на заплахите. А е факт, че повечето заплахи от страна на служителите на колекторските фирми са безпочвени, доколкото ако можеха да ги реализират изобщо нямаше да си говорят с длъжника.

Грешка № 2: Вярват на това, че те все още дължат и че могат да получат някаква отстъпка, ако платят доброволно. Обикновено след заплахите, които имат за цел да уплашат и объркат човека, следва „благородния“ жест от тяхна страна да предложат изход с подписване на споразумение за разсрочено плащане с някаква отстъпка. И изкаралия си акъла човек по най-бързия начин хвръква в офиса на съответните събирачи на вземания и сам се закопава.

Грешка № 3: Не се търси своевременно адвокатска консултация. А тя трябва да се търси преди длъжникът да е поел какъвто и да е ангажимент или да е подписал каквито и да е документи. В практиката си съм имал случай, да бъда търсен от човек, след като същият вече е подписал споразумението за разсрочено плащане, при това за сума от 20000 лева, която сума не можеше иначе да бъде събрана от него, защото беше изтекла давност, правеща така, че кредитора не може да реализира правата си.

При това положение човекът сам си беше сложил примката на врата и сам си беше бутнал столчето. А една консултация с разбиращ от темата адвокат щеше да му излезе значително по-евтино…..

Ако желаете да получите защита от колекторски фирми, да не плащате суми, които  не дължите и да не сте жертва на непрекъснатия телефонен тормоз от страна на събирачите на вземания веднага след като бъдете потърсени се свържете за консултация по Вашия проблем с адвокат Лазар Белев на тел. 0876 217 476 или е-mail: lazarbelev@gmail.com. Така ще получите гарантирано най-точната и правилна информация по Вашия казус, с която да си спестите много нерви, време и пари.