Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Адвокат За изборът на един добър адвокат

За изборът на един добър адвокат

за изборът на добър адвокат

един добър адвокат

Какво отличава един добър адвокат от лошия такъв? Този въпрос си задава почти всеки човек, който някога е изпитвал необходимост от получаването на качествени правни услуги.

Един от основните критерии, по които може да се направи оценката е резултативността от неговата професионална дейност, а именно спечелените съдебни процеси или пък процесите, при които е успял в максимална степен да защити интересите на своя клиент, дори и същото да не е спечелено.

Много хора могат да отсъдят за качествата на даден адвокат едва след произнасянето на съда с решение по конкретния правен проблем. Това обаче съвсем не означава, че получаването на качествени адвокатски услуги трябва да бъде избирана на принципа проба – грешка.

В днешното наситено с информационни технологии време дейността на добрия адвокат оставя след себе си информационна следа, за успехите и неуспехите му в интернет.

Като източник на информация могат да се използват както официалните сайтове на съдилищата така и страниците на новини, които отразяват по-интересните правни казуси и участниците в тях.

За това и не трябва да се подценяват възможностите за търсене в световната мрежа, за да може правната помощ, която търсите да бъде оказана от професионалист предлагащ необходимото качество.

Оценката на качествата на един адвокат обаче не трябва да се ограничава само с търсене в мрежата. След този първоначален избор клиентът трябва да се срещне с избраният юрист и да направи допълнителна преценка, дали изборът е правилен.

При първата среща качественият адвокат задава на клиента множество въпроси, които се отнасят до правния му проблем.  Това се прави с цел да може професионалистът да се запознае със случая и да представи пред клиента обективно перспективите пред изхода на делото и поведението, което следва да бъде предприето, като събиране на доказателства, издирване на документи и осигуряване на свидетели.

Един добър адвокат никога не би говорил с неясни фрази за перспективите пред изхода на делото. Дори възможностите за изход на казуса да не са в полза на клиента то той е длъжен честно и направо да го съобщи.

Клиентът трябва да разбере, че адвокатът не е магьосник и понякога в практиката има случаи, при които просто нищо не може да се направи.

Много клиенти не разбират необходимостта всичко да бъде споделено със защитаващият ги адвокат и поради тази причина умишлено или не скриват важна информация, която впоследствие се използва от адвоката на насрещната страна, за да докаже факт в интерес на своя клиент.

За това и клиентите трябва да бъдат пределно честни със своите защитници, защото при изграждане на защитна стратегия в съдебния процес се следва стриктно избраната линия на поведение, и последващата и промяна в хода на делото е много сложно и може да доведе до негативни резултати.

Консултацията с добър адвокат на първо място дава на клиента възможност да погледне на ситуацията с други очи, предвид това, че критериите, които има обикновения човек за справедливост може съществено да се различават от тези предписани от закона.

Дали след като адвокатът е дал негативни перспективи за изхода на делото клиентът ще инициира съдебен процес за защита на съществуващо или мнимо право зависи единствено от него.

Клиентите трябва да имат предвид, че това, че един адвокат им съобщава, че изгледите за спечелване на даден правен спор не са в тяхна полза далеч не означава, че той не е професионалист.

Дори напротив, означава че е честен, с трезва преценка и не на последно място няма да ви вземе парите, за да ви защитава в дело, което ще загубите.

В случай обаче, че имате възможност след като получите неудовлетворяваща оценка от един потърсете съвет и от друг адвокат. Така ще бъдете сигурни, че сте направили всичко по силите си, за да решите юридическите си проблеми.

5/5 - (7 votes)

Оставете коментар или въпрос под статията