БРАКОРАЗВОДЕН АДВОКАТ

Бракоразводен адвокат

Прекратяването на брака /развод/ често бива подценявана от клиентите, които под влияние на чуто и прочетено в интернет остават с впечатлението, че това е една елементарна процедура, която не изисква особени познания и усилия. Всъщност всеки един развод е уникален по своето съдържание, както са уникални и отношенията съпътстващи брака и съвместното живеене и по тази причина изискват индивидуален подход към всеки доверител, което може да бъде осигурено единствено от опитен бракоразводен адвокат.

Именно използването на услугите на специализиран юрист се явява единствено верният начин за процедиране, за да бъдат приключени неудачните семейни отношения. Съдебната процедура по развод винаги, дори и когато е по взаимно съгласие, е свързана със значително психическо натоварване за всички участващи в нея страни и без помощта на добър бракоразводен адвокат е възможно да отнеме дълго време и неоправдан разход на време, пари и нерви.

За разлика от някои други законодателства единственият начин да бъде прекратен брак в България, независимо дали става въпрос за развод по взаимно съгласие или за такъв по исков ред, е чрез съд. Не съществува вариант това да бъде направено по административен ред, с декларация, нотариално заверено съгласие и т.н.

И доколкото все пак се касае за прилагане на закони, то наложително и продиктувано от здравия разум е да се използват услугите на специалист именно в тази област. Болшинството общопрактикуващи адвокати минали два-три пъти през бракоразводните процедури, не притежават нито необходимите познания, нито имат опита, нито имат специфичната психическа нагласа, каквато трябва да има един бракоразводен адвокат, за разрешаване на проблемите на своите клиенти, която е много по-различна от защитата на интересите по други граждански и наказателни дела.

Обикновено процесът на развод по взаимно съгласие отнема между един и три месеца от момента на завеждане на молбата в деловодството на съда, като за големите съдилища, този срок може да бъде и по-дълъг. Ако се пристъпва към процедура по развод по исков ред, при липсващо съгласие между съпрузите, ако съпругът е чужденец, ако не може да бъде открит и т.н., то срокът може да бъде и значително по-дълъг от гореуказания.

Допълнителни усложнения, ако не използвате услугите на специализиран бракоразводен адвокат са указанията на съда при неправилно попълнени или липсващи съдебни книжа от страна на молителя, за това и ако делото е с повишена степен на сложност и има в себе си елемента разделяне на имущество следва да се потърси квалифицирана юридическа помощ, който да спести неприятности както в хода на процеса, така и за в бъдеще.

Помощ от адвокат за развод може да бъде указана и в аспекта на постигане на споразумение между съпрузите в хода на едно тръгнало без взаимно съгласие дело. Съществуват опции за спиране на делото за постигане на единомислие от страните, ако не са успели да се договорят преди съдебното заседание, макар да има възможност и споразумение да се постигне и в самото заседание и същото да бъде вписано в протокола и подписано от страните.

В какво се изразява помощта от бракоразводен адвокат?

Адвокатската помощ при развод включва в себе си цял комплекс от услуги, свързани с цялостното юридическо обслужване на клиента от началните етапи предшестващи съдебното производство до получаването на окончателното съдебно решение. Тази помощ може да се изразява в следните действия на Вашият бракоразводен адвокат:
– Консултации в офис или на адрес за събиране на документи и даване на правни съвети.
– Подготовка на необходимият пакет документи за съставяне и подаване на молбата за разтрогване на брака.
– Заплащане на дължимите държавни такси на съда и на институциите от които следва да се извадят документи от значение за делото.
– Изготвяне и подаване на молбата или исковото заявление с приложени всички документи в съответствие с териториалната компетентност на съда.
– Процесуално представителство пред съда и другата страна, с поддържане и мотивиране на предявените искания.
– Периодично информиране на клиента за хода на процедурата и етапа на който се намира делото.
– Получаване и предаване на клиента на окончателния съдебен акт за развод.

Защо ни е нужен бракоразводен адвокат? Не можем ли да се разведем самостоятелно?

От писанията в интернет много хора остават с впечатлението, че да се разведат е изключително лесно и всичко им е ясно. Подобно погрешно мнение най-често води до забавено производство, непредвидими резултати и гарантирани проблеми в бъдеще време.

Но аз като бракоразводен адвокат няма да ви убеждавам колко погрешни и вредни за самите клиенти са тези съдебни експерименти, защото както показва практиката, подобни опити да се мине „тънко“ винаги излизат значително по-скъпо и рано или късно клиентите пак отиват при специалист, но тогава това струва повече, защото освен проблемите, които са съществували с отсрещната страна, адвокатът ще трябва да поправя и тези, които е създал самия клиент.

Съгласно действащият ГПК всяка страна е длъжна да докаже своите искания и възражения, и тежестта за това лежи само и единствено върху нея. Което означава, че всяка страна следва да излага доводи и да представя доказателства, които да ги подкрепят. Ако смятате, че съда по своя инициатива ще търси имущество на отсрещната страна, ще предприема обезпечителни мерки, ще изисква и събира доказателства, то сте в изключително дълбока грешка. Всички тези съдебно-процесуални действия следва да бъдат извършени от Вас или от Вашия бракоразводен адвокат.

Как при развод да отстояваме ефективно правата си в съда?

Най-простият, бърз и ефективен вариант, за да бъде Вашият развод една поносима във финансов и психологически план процедура е да използвате услугите на специализиран бракоразводен адвокат. Така въпросите на правилното оформяне на документите, различните усложнения, които създава другия съпруг и всевъзможните юридически хватки за забавяне на процеса от страна на процесуалния представител на другата страна ще бъдат сведени до минимум.

И ако делото за развод по исков ред продължи повече от едно заседание след първото можете да не присъствате и да си спестите психическото напрежение, а да оставите изхода в ръцете на вашият процесуален представител.

Чест случай в практиката е единият съпруг да не желае да прекрати брака. В тази ситуация самата процедура значително се усложнява, и ако човек не разполага със съответните познания по различните способи за призоваване /а това за неюристите обикновено е точно така/ то рискува да загуби значително време и нерви, а не са редки случаите и на прекратени съдебни производства имено поради допуснати поради незнание грешки.

Ако предвиждате подобни „мръсни“ номера от половинката, то по-добре още изначално се обърнете за стартиране на процедурата по развод към грамотен адвокат по бракоразводни дела, който е желателно да притежава и сериозен опит в тази област, който да ви спести излишното изразходване на нерви, време и пари.

Производствата по бракоразводни дела в България варират в изключително широки граници – от почти административни процедури, до съдебни процеси, по които се събират огромно количество доказателства и продължават с години, но във всеки случай е добре независимо от сложността на конкретния казус по него да работи бракоразводен адвокат с опит.

В случай, че се нуждаете от специализиран бракоразводен адвокат с опит в подобен род казуси, можете да се обърнете за консултация и поемане на Вашето дело към адвокат Лазар Белев – юрист с богата практика по въпросите на развода, /за справка вижте раздел „Дела решени в полза на клиентите“/. Адвокат Белев от началото на кариерата си работи по семейно-правни дела /развод, издръжка, родителски права, разделяне на имущество/, за това и може да окаже квалифицирана юридическа помощ по всеки въпрос касаещ разтрогване на Вашия брак.

За да разберете как да се разведете максимално бързо или обратно – да забавите максимално дадено бракоразводно дело, как да постигнете споразумение по важните за Вас въпроси и как да уредите отношенията си след развода можете да се запишете за консултация в градовете София и Велинград, чрез формата за контакт, или като се обадите се на тел. 0876 217 476 или на електронна поща: lazarbelev@gmail.com.

5/5 - (6 votes)

Оставете коментар или въпрос под статията