Бракоразводен адвокат – често задавани въпроси #1

Бракоразводен адвокат въпроси от клиентиВ следващите редове ще отговоря на най-често задаваните към мен в качеството ми на бракоразводен адвокат въпроси от клиенти.

Въпрос № 1. Възможно ли е да не се явявам на съдебното заседание при развод по взаимно съгласие и да бъда представляван/представлявана от адвокат?

Отговор: Това не е възможно. Съгласно разпоредбата на чл. 330 от ГПК съпрузите желаещи разтрогването на брака по взаимно съгласие трябва да се явят лично.

В случай, че някой от съпрузите не се яви, и за това липсва основателна причина делото се прекратява, което едва ли устройва поискалите го съпрузи.

Адвокатите на страните присъстват на заседанието, но не могат да изразяват волята за прекратяването на брачните отношения от името на своите клиенти. Това следва да бъде потвърдено лично от желаещите развода лица.

Ако имате въпроси за Вашия развод, желаете той да бъде поверен на професионалист с голям опит и не желаете тази мъчителна съдебна процедура да продължи прекалено дълго се обадете на адв. Лазар Белев на тел. 0876 217 476 за насрочване на дата и час за среща по запознаване с Вашия семеен проблем и своевременното му решаване.

Въпрос № 2. Възможно ли е разноските при развод по взаимно съгласие да бъдат поети само от единия съпруг?

Отговор: Не съществува пречка това да бъде направено, ако и двете страни са се споразумели те да бъдат поети по този начин.

Въпрос № 3. Не можем да постигнем съгласие относно режима на лични отношения с децата. Може ли да се разведем по взаимно съгласие и съда да определи кой от родителите ще упражнява родителските права?

Отговор: В тази хипотеза развод по взаимно съгласие е невъзможен. За да се мине към тази процедура е необходимо съпрузите да са постигнали предварително съгласие относно местоживеенето на децата, упражняването на родителските права и режима на виждане от страна на другият родител.

В случай, че липсва съгласие по тези въпроси следва да се пристъпи към развод по исков ред, при който съдът да се произнесе по тези спорни въпроси.

Въпрос № 4. Възможно ли е да се уговори друг режим за лични отношения от съпругът, който няма да упражнява родителските права освен стандартният – втората и четвъртата събота и неделя в месеца?

Отговор: При развод по взаимно съгласие е напълно възможно да се договори различен режим, който може да включва, ваканции, празници, оставащите съботи и недели и др. Всичко е въпрос на постигнато споразумение между съпрузите.

Бракоразводен адвокат - въпроси от клиентиАко имате въпроси касаещи Вашия развод и искате да получите компетентен отговор от специалист по бракоразводни дела се свържете за насрочване на дата и час за консултация с адвокат Лазар Белев на тел. 0876 217 476 или на електронната поща lazarbelev@gmail.com. С опитът ми на бракоразводен адвокат можете да се запознаете на страницата “ДЕЛА РЕШЕНИ В ПОЛЗА НА КЛИЕНТИТЕ”