Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Събиране на вземания Събиране на вземания с адвокат – какви са предимствата?

Събиране на вземания с адвокат – какви са предимствата?

Събиране на лоши вземания с адвокатВлошената икономическа обстановка в страната ни доведе до това, че редица фирми и граждани не могат да обслужват задълженията си към своите кредитори. Това доведе до създаването на една интересна пазарна ниша, за дружества и адвокати предлагащи услугата „събиране на вземания” или „събиране на лоши кредити”. В момента в България три категории лица събират лошите вземания на своите клиенти. Първите са фирмите за събиране на вземания, вторите са съдебните изпълнители и третите са адвокатите специализирани в тази област. Според мен, когато даден кредитор е изправен пред необходимост да потърси специализирана помощ по отношение събирането на вземания той следва да потърси профилиран в тази област адвокат. Предимствата на този вариант са следните:

На първо място адвокатът предлага комплексна услуга – преговори, съдебно събиране, контрол на изпълнителното производство. Колекторските фирми преимуществено работят на досъдебната фаза, а държавните и частни съдебни изпълнители след влизане в сила на дадено съдебно решение.

На второ място адвокатите, познаващи в детайли материята събиране на вземания могат много по-ефективно да въздействат върху длъжниците без клиентите им да са изправени пред възможността срещу тях да бъдат пуснато жалби за тормоз – нещо, което често се случва при колекторските фирми. Позоваването на законни средства и способи е не по-малко ефективно от приомите използвани от фирмите събиращи задължения.

На трето място при събиране на лоши кредити с адвокат клиентът запазва доброто си име и дори нерядко партньорските отношения със своя длъжник посредством различни извънсъдебни способи за туширане на напрежението и издължаването на забавените суми. Това е важно особено за фирми държащи на доброто си име и нежелаещи да бъдат свързвани с нерегламентирани и поставени на ръба на закона дейности. А и не винаги закъснелите плащания са основание за тотално преустановяване на дългогодишни бизнес отношения. Все пак във времена на криза никой не е застрахован от това да изпадне в затруднение. Трябва да се има предвид и това, че хората са много по отзивчиви и склонни на разговори и доброволно плащане когато срещнат вежливото отношение на човек с възпитание и образование, пред това на вратата им да се появи лице в черно кожено яке напомнящо една категория лица широко разпространени в България през 90-те години на миналия век.

На четвърто място е инициативността и свободата на работа покриваща целия спектър от възможности при събирането на дадено вземане. Много от кредиторите допускат грешката да предоставят вземането си на съдебен изпълнител и след това да бъдат пасивни, пропускайки дребната подробност, че същия не работи по своя инициатива, а следва да бъде сезиран от кредитора за това, какви действия да извърши. Тук е ролята на адвоката специализиран в събирането на лоши вземания – да проследи, контролира и завърши успешно този процес в интерес на кредитора.

Предвид гореизброените обстоятелства изборът на адвокат професионалист в събирането на дължими към клиента суми е от особена важност за резултатното събиране на същите. В случай, че сте изпаднали в подобна ситуация и дължимите Ви пари се бавят обърнете за консултация и съдействие към адвокат Лазар Белев – специалист с дългогодишен опит в областта на събирането на лоши вземания в полза на фирми и частни лица.

5/5 - (7 votes)

Оставете коментар или въпрос под статията

%d bloggers like this: