Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Събиране на вземания Събиране на вземания с адвокат – какви са предимствата?

Събиране на вземания с адвокат – какви са предимствата?

Събиране на лоши вземания с адвокатВлошената икономическа обстановка в страната ни доведе до това, че редица фирми и граждани не могат да обслужват задълженията си към своите кредитори. Това доведе до създаването на една интересна пазарна ниша, за дружества и адвокати предлагащи услугата „събиране на вземания” или „събиране на лоши кредити”. В момента в България три категории лица събират лошите вземания на своите клиенти. Първите са фирмите за събиране на вземания, вторите са съдебните изпълнители и третите са адвокатите специализирани в тази област. Според мен, когато даден кредитор е изправен пред необходимост да потърси специализирана помощ по отношение събирането на вземания той следва да потърси профилиран в тази област адвокат. Предимствата на този вариант са следните:

На първо място адвокатът предлага комплексна услуга – преговори, съдебно събиране, контрол на изпълнителното производство. Колекторските фирми преимуществено работят на досъдебната фаза, а държавните и частни съдебни изпълнители след влизане в сила на дадено съдебно решение.

На второ място адвокатите, познаващи в детайли материята събиране на вземания могат много по-ефективно да въздействат върху длъжниците без клиентите им да са изправени пред възможността срещу тях да бъдат пуснато жалби за тормоз – нещо, което често се случва при колекторските фирми. Позоваването на законни средства и способи е не по-малко ефективно от приомите използвани от фирмите събиращи задължения.

На трето място при събиране на лоши кредити с адвокат клиентът запазва доброто си име и дори нерядко партньорските отношения със своя длъжник посредством различни извънсъдебни способи за туширане на напрежението и издължаването на забавените суми. Това е важно особено за фирми държащи на доброто си име и нежелаещи да бъдат свързвани с нерегламентирани и поставени на ръба на закона дейности. А и не винаги закъснелите плащания са основание за тотално преустановяване на дългогодишни бизнес отношения. Все пак във времена на криза никой не е застрахован от това да изпадне в затруднение. Трябва да се има предвид и това, че хората са много по отзивчиви и склонни на разговори и доброволно плащане когато срещнат вежливото отношение на човек с възпитание и образование, пред това на вратата им да се появи лице в черно кожено яке напомнящо една категория лица широко разпространени в България през 90-те години на миналия век.

На четвърто място е инициативността и свободата на работа покриваща целия спектър от възможности при събирането на дадено вземане. Много от кредиторите допускат грешката да предоставят вземането си на съдебен изпълнител и след това да бъдат пасивни, пропускайки дребната подробност, че същия не работи по своя инициатива, а следва да бъде сезиран от кредитора за това, какви действия да извърши. Тук е ролята на адвоката специализиран в събирането на лоши вземания – да проследи, контролира и завърши успешно този процес в интерес на кредитора.

Предвид гореизброените обстоятелства изборът на адвокат професионалист в събирането на дължими към клиента суми е от особена важност за резултатното събиране на същите. В случай, че сте изпаднали в подобна ситуация и дължимите Ви пари се бавят обърнете за консултация и съдействие към адвокат Лазар Белев – специалист с дългогодишен опит в областта на събирането на лоши вземания в полза на фирми и частни лица.

5/5 - (7 votes)

Оставете коментар или въпрос под статията

Често срещани пропуски в изпълнителния листЧесто срещани пропуски в изпълнителния листПрез последните няколко години една значителна част от съгражданите ни, които не можеха да покриват ипотечните си и потребителски кредити

Защита на длъжника по изпълнително делоЗащита на длъжника по изпълнително делоКато адвокат специализиран в събирането на вземания и изпълнителни производства забелязвам една интересна тенденция, особено характерна за частните съдебни изпълнители,

Грешки на кредитора при събиране на вземанияГрешки на кредитора при събиране на вземанияЧесто кредиторите твърде късно се обръщат за помощ към адвокат, когато имат проблем свързан със събиране на вземания. В настоящата

%d bloggers like this: