Категория: Франчайзинг

Раздел с правни статии посветени на франчайзинга като система за бизнес сътрудничествоФранчайзингът в България е все още явление, което е ново и непознато. И като всяко ново и различно от традиционното