Категория: Франчайзинг

Раздел с правни статии посветени на франчайзинга като система за бизнес сътрудничество

Помощ от адвокат по франчайзинг въпросиПомощ от адвокат по франчайзинг въпросиФранчайзингът в България е все още явление, което е ново и непознато. И като всяко ново и различно от традиционното