Категория: Адвокат издръжка

Статии по темата издръжка и всичко свързано с дело за издръжка, присъждане на издръжка, увеличаване на издръжка, размер на издръжка, адвокат за издръжка, защита на ответника по дело за издръжка, изпълнително дело за издръжка, престъплението неплащане на издръжка и плащането на издръжка от общината.

дело за издръжка на дете без брак


Воденето на дело за издръжка на дете без брак на родителите в последните години е по-често срещаният вариант по причина,Често задаван въпрос от клиентките ми е „Какво да правя когато бившият не плаща издръжка на детето ни?“. Това е„Какъв е редът за плащане на издръжка от общината?“ това е един от най-често задаваните въпроси, които се поставят когатоИск за издръжка за минало време най-често се предявява, когато се прекратява фактическо съпружеско съжителство от което има родени деца,Един от най-често срещаните в практиката казуси, по които работят адвокатите специализирани по семейно-правни въпроси са тези свързани с увеличаване