Категория: Адвокат търговско правоСъгласно последните промени в Наредбата за водене, съхранение и достъп до ТР на Република България се въвеждат нови правила заС промените в ЗТРРЮЛНЦ от 2018г. фирми без дейност не са длъжни да публикуват годишни финансови отчети /ГФО/. Това обачеВ днешната статия ще дам отговор на някои от най-често задаваните въпроси, касаещи публикуване на годишни финансови отчети/ на дружестватаЕдна от често срещаните дейности с които се ангажират адвокатите е публикуването на годишните финансови отчети /ГФО/ на фирмите в