ДЕЛА РЕШЕНИ В ПОЛЗА НА КЛИЕНТИТЕ

Адвокат Лазар БелевКато адвокат и професионалист смятам, че клиентите имат право да знаят какъв е опитът ми като защитник на техните законни права и интереси. Именно по тази причина на настоящата страница съм посочил част от успешно водените от мен и решени в интерес на клиентите ми дела от различни отрасли на правото и постановените по тях съдебни решения. Така хората, които ми доверяват своите проблеми могат да получат сигурност и да не се подлъгват по недобросъвестните обещания на колеги адвокати с малък или никакъв опит по въпросите касаещи развода, издръжките, родителските права, обжалването на наказателни постановления и др.

Ако имате проблем, който желаете да бъде разрешен във Ваша полза, с минимум разход на време, нерви и финансови средства се обадете на адв. Лазар Белев на тел. 0876 217 476 за насрочване на дата и час за консултация. Така вие ще получите правен съвет и процесуална защита от професионалист с богат правен и житейски опит. Стотици хора вече ми довериха решаването на своите правни проблеми и спечелиха своите дела.

5/5 - (8 votes)

РЕШЕНИЯ ПО БРАЧНИ КАЗУСИ:

РЕШЕНИЕ № III-90-78/2013г. по БРАЧНО ДЕЛО 2322/2013г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № III – 90-236/2013 по БРАЧНО ДЕЛО № 11774/2013г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № III-117-229/2013 по БРАЧНО ДЕЛО № 9886/2013г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № III-84-294/2013г. по БРАЧНО ДЕЛО № 15843/2013г. на РС – София
РЕШНЕИЕ № III -18-5/2014г. по БРАЧНО ДЕЛО № 16122/2013г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № III-117-228/2014г. по БРАЧНО ДЕЛО № 28337/2014г. на РС-София
РЕШЕНИЕ № 290/2014г. по БРАЧНО ДЕЛО № 1262/2013г. на РС – Велинград
РЕШЕНИЕ № 358/2014г. по БРАЧНО ДЕЛО № 645/2014г. на РС – Велинград
РЕШЕНИЕ № 3877/2014г. по БРАЧНО ДЕЛО № 10013/2014г. на РС – Пловдив
РЕШЕНИЕ № 60/2015г. по БРАЧНО ДЕЛО № 1009/2014г. на РС – Велинград
РЕШЕНИЕ № …./2015г. по БРАЧНО ДЕЛО № 939/2014г. на РС – Велинград
РЕШЕНИЕ № III-91-227/2015г. по БРАЧНО ДЕЛО № 12216/2015г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № …./2015г. по БРАЧНО ДЕЛО № 476/2015г. на РС – Велинград
РЕШЕНИЕ № …./2015г. по БРАЧНО ДЕЛО № 70302/2015г. на РС – Монтана
РЕШЕНИЕ № 736/2015г. по БРАЧНО ДЕЛО № 1052/2015г. на РС – Пещера
РЕШЕНИЕ № 1379/2016г. по БРАЧНО ДЕЛО № 34883/2015г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 42/2016г. по БРАЧНО ДЕЛО № 4/2016г. на РС – Самоков
РЕШЕНИЕ № …./2016г. по БРАЧНО ДЕЛО № 92/2016г. на РС – Ихтиман
РЕШЕНИЕ № 1436/2016г. по БРАЧНО ДЕЛО № 17533/2016г. на РС – Пловдив
РЕШЕНИЕ № III-83-329/2016г. по БРАЧНО ДЕЛО № 58073/2016г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 6594/2016г. по БРАЧНО ДЕЛО № 60817/2016г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 9540/2016г. по БРАЧНО ДЕЛО № 11026/2016г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 251/2016г. по БРАЧНО ДЕЛО № 554/2016г. на РС – Велинград
РЕШЕНИЕ № 263/2016г. по БРАЧНО ДЕЛО № 870/2016г. на РС – Велинград
РЕШЕНИЕ № 854/2016г. по БРАЧНО ДЕЛО № 1110/2016г. на РС – Пазарджик
РЕШЕНИЕ № 294/2016г. по БРАЧНО ДЕЛО № 264/2016г. на РС – Велинград
РЕШЕНИЕ № 19504/2016г. по БРАЧНО ДЕЛО № 62703/2015г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 18201/2016г. по БРАЧНО ДЕЛО № 31617/2016г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 68001/2017г. по БРАЧНО ДЕЛО № 25297/2016г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 127/2017г. по БРАЧНО ДЕЛО № 1457/2016г. на РС – Казанлък
РЕШЕНИЕ № 76228/2017г. по БРАЧНО ДЕЛО № 1295/2017г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 60934/2017г. по БРАЧНО ДЕЛО № 57755/2016г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 138/2017г. по БРАЧНО ДЕЛО № 815/2016г. на РС – Троян
РЕШЕНИЕ № 111012/2017г. по БРАЧНО ДЕЛО № 74792/2016г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 117838/2017г. по БРАЧНО ДЕЛО № 17629/2017г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 118085/2017г. по БРАЧНО ДЕЛО № 17630/2017г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 133/2017г. по БРАЧНО ДЕЛО № 1200/2016г. на РС – Велинград
РЕШЕНИЕ № 86/2017г. по БРАЧНО ДЕЛО № 143/2017г. на РС – Ихтиман
РЕШЕНИЕ № 80/2017г. по БРАЧНО ДЕЛО № 626/2017г. на РС – Ботевград
РЕШЕНИЕ № 129616/2017г. по БРАЧНО ДЕЛО № 30696/2017г на РС – София
РЕШЕНИЕ № 147653/2017г. по БРАЧНО ДЕЛО № 76269/2016г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 168/2017г. по БРАЧНО ДЕЛО № 1316/2016г. на РС – Велинград
РЕШЕНИЕ № 157728/2017г. ПО БРАЧНО ДЕЛО № 20632/2017г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 247263/2017г. по БРАЧНО ДЕЛО № 53191/2017г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 113/2017г. по БРАЧНО ДЕЛО № 430/2017г. на РС – Ботевград
РЕШЕНИЕ № 202529/2017г. по БРАЧНО ДЕЛО № 43456/2017г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 36119/2017г. по БРАЧНО ДЕЛО № 36119/2017г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 2470/2017г. по БРАЧНО ДЕЛО № 5823/2017г. на  РС – Пловдив
РЕШЕНИЕ № 247688/2017г. по БРАЧНО ДЕЛО № 39788/2017г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 270201/2017г. по БРАЧНО ДЕЛО № 55252/2017г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 4461/2017г. по БРАЧНО ДЕЛО № 14716/2017г. на РС – Пловдив
РЕШЕНИЕ № 328786/2018г. по БРАЧНО ДЕЛО № 8180/2017г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 318684/2018г. по БРАЧНО ДЕЛО № 77857/2017г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 324579/2018г. по БРАЧНО ДЕЛО № 82422/2017г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 301313/2018г. по БРАЧНО ДЕЛО № 53190/2017г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 340436/2018г. по БРАЧНО ДЕЛО № 87591/2017г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 347751/2018г. по БРАЧНО ДЕЛО № 31734/2017г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 351405/2018г. по БРАЧНО ДЕЛО № 87592/2017г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 364024/2018г. по БРАЧНО ДЕЛО № 14251/2018г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 364029/2018г. по БРАЧНО ДЕЛО № 16605/2018г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 361441/2018г. по БРАЧНО ДЕЛО № 79643/2017г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 361610/2018г. по БРАЧНО ДЕЛО № 3536/2018г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 385962/2018г. по БРАЧНО ДЕЛО № 13518/2018г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 125/2018г. по БРАЧНО ДЕЛО № 396/2018г. на РС – Велинград
РЕШЕНИЕ № 403637/2018г. по БРАЧНО ДЕЛО № 86078/2018г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 418270/2018г. по БРАЧНО ДЕЛО № 19646/2018г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 423597/2018г. по БРАЧНО ДЕЛО № 16933/2018г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 435901/2018г. по БРАЧНО ДЕЛО № 79311/2017г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 444538/2018г. по БРАЧНО ДЕЛО № 8007/2018г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 142/2018г. по БРАЧНО ДЕЛО № 329/2018г. на  РС – Костинброд
РЕШЕНИЕ № 450651/2018г. по БРАЧНО ДЕЛО № 10263/2018г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 453527/2018г. по БРАЧНО ДЕЛО № 24079/2018г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 459133/2018г. по БРАЧНО ДЕЛО № 42364/2018г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 459918/2018г. по БРАЧНО ДЕЛО № 40694/2018г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 479463/2018г. по БРАЧНО ДЕЛО № 28460/2018г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 259/2018г. по БРАЧНО ДЕЛО № 869/2018г. на РС – Велинград
РЕШЕНИЕ № 267/2018г. по БРАЧНО ДЕЛО № 182/2018г. на РС – Велинград
РЕШЕНИЕ № 488362/2018г. по БРАЧНО ДЕЛО № 38171/2018г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 492035/2018г. по БРАЧНО ДЕЛО № 38172/2018г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 294/2018г. по БРАЧНО ДЕЛО № 1310/2018г. на РС – Велинград
РЕШЕНИЕ № 505280/2018г. по БРАЧНО ДЕЛО № 48788/2018г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 532566/2018г. по БРАЧНО ДЕЛО № 41377/2018г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 537620/2018г. по БРАЧНО ДЕЛО № 50111/2018г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 540702/2018г. по БРАЧНО ДЕЛО № 32841/2018г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 544980/2017г. по БРАЧНО ДЕЛО № 81924/2018г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 549953/2018г. по БРАЧНО ДЕЛО № 45662/2018г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 550044/2018г. по БРАЧНО ДЕЛО № 58187/2018г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 550704/2018г. по БРАЧНО ДЕЛО № 36881/2018г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 550462/2018г. по БРАЧНО ДЕЛО № 38660/2018г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 562170/2018г. по БРАЧНО ДЕЛО № 52353/2018г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 569809/2018г. по БРАЧНО ДЕЛО № 8010/2018г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 570198/2018г. по БРАЧНО ДЕЛО № 65232/2018г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 641/2019г. по БРАЧНО ДЕЛО № 17717/2018г. на РС – Пловдив
РЕШЕНИЕ № 9968/2019г. по БРАЧНО ДЕЛО № 52352/2018г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 19898/2019г. по БРАЧНО ДЕЛО № 72629/2018г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 32036/2019г. по БРАЧНО ДЕЛО № 73650/2018г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 14620/2019г. по БРАЧНО ДЕЛО № 23990/2018г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 33839/2019г. по БРАЧНО ДЕЛО № 78278/2018г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 951/2019г. по БРАЧНО ДЕЛО № 14521/2018г. на РС – Варна
РЕШЕНИЕ № 54631/2019г. по БРАЧНО ДЕЛО № 58164/2018г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 113/2019г. по БРАЧНО ДЕЛО № 1346/2019г. на РС – Велинград
РЕШЕНИЕ № 38900/2019г. по БРАЧНО ДЕЛО № 3739/2019г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 89033/2019г. по БРАЧНО ДЕЛО № 89033/2019г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 113410/2019г. по БРАЧНО ДЕЛО № 18184/2019г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 117/2019г. на БРАЧНО ДЕЛО № 499/2019г. на РС – Тетевен
РЕШЕНИЕ № 981/2019г. по БРАЧНО ДЕЛО № 700/2019г. на РС – Пазарджик
РЕШЕНИЕ № 113045/2019г. по БРАЧНО ДЕЛО № 113045/2019г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 122715/2019г. по БРАЧНО ДЕЛО № 2378/2019г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 126245/2019г. по БРАЧНО ДЕЛО № 48813/2018г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 126418/2019г. по БРАЧНО ДЕЛО № 12458/2018г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 127809/2019г. по БРАЧНО ДЕЛО № 15286/2019г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 140933/2019г. по БРАЧНО ДЕЛО № 3741/2019г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 159153/2019г. по БРАЧНО ДЕЛО № 6570/2019г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 142505/2019г. по БРАЧНО ДЕЛО № 40829/2019г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 183756/2019г. по БРАЧНО ДЕЛО № 33797/2019г. на РС – София

РЕШЕНИЯ ПО СЕМЕЙНИ КАЗУСИ:

РЕШЕНИЕ № 144/2014г. по ГР. Д. № 55/2014г. на РС – Велинград
РЕШЕНИЕ № 377/2014г. по ГД № 654/2014г. на РС – Велинград
РЕШЕНИЕ № …./2015г. по ГР. Д. № 324/2015 на РС – Велинград
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № …./2015г. по ГР.Д. № 682/2015г. на РС – Велинград
РЕШЕНИЕ № 53/2016 г. по ГР.Д. № 457/2015г. на РС – Велинград
РЕШЕНИЕ № 201/2016г. по ГР.Д. № 143/2016г. на РС – Велинград
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № ……/2016г. по ГР.Д. № 2365/2016г. на РС-Перник
РЕШЕНИЕ № 49121/2017г. по ГР. Д. № 55345/2016г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 138811/2017г. по ГР. Д. № 10224/2016г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 175903/2017г. по ГР.Д. № 12540/2017г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 181984/2017г. по ГР.Д. № 32934/2017г. на РС – София
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № ……/2017г. по ГР. Д. № 19055/2017г. на РС – София
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № ……/2017г. по ГР. Д. № 1494/2017г. на РС – Велинград
РЕШЕНИЕ № 22/2018г. по ГР. Д № 3287/2017г. на РС – Сливен
РЕШЕНИЕ № 353173/2018г. по ГР. Д. № 74975/2017г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 202/2018г. по гр. дело № 3182/2017г. на РС – Видин
РЕШЕНИЕ № 2085/2018г. по гр. дело № 14477/2017г. на РС – Пловдив
РЕШЕНИЕ № 32897/2018г. по ГР. Д. № 17172/2018г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 448139/2018г. по ГР. Д № 77854/2017г на РС – София
РЕШЕНИЕ № 2801/2018г. по ГР. Д. № 11801/2018г. на РС – Варна
РЕШЕНИЕ № 1039/2018г. по ГР.Д. № 625/2018г. на ОС – Пловдив
РЕШЕНИЕ № 471065/2018г. по ГР.Д. № 87603/2017г.  на РС – София
РЕШЕНИЕ ПО ГР.Д. № III Nsm 98/18 на РС – Ниса, Република Полша
РЕШЕНИЕ № 487498/2018г. по ГР. Д. № 36017/2018г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 51122/2018г. по ГР. Д. № 4658/2018г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 510004/2018г. по гр. дело № 39000/2017г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 526085/2018г. по гр. дело № 24226/2018г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 517428/2018г. по ГР. Д. № 17173/2018г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 535014/2018г. по ГР. Д. № 61765/2018г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 29572/2019г. по ГР.Д. № 40214/2018г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 23441/2019г. по ГР.Д. № 66235/2018г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 105712/2019г. по ГР. Д. № 67018/2018г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 119087/2019г. по ГР.Д. № 12677/2019г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 127670/2019г. на ГР.Д. № 18905/2019г. на РС – София
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № ……/2019г. по ГР.Д. № 18000/2018г. на РС – Варна

РЕШЕНИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

РЕШЕНИЕ № 225/2013г. по КАНД № 169/2013г. на АС – Видин
РЕШЕНИЕ № 208/2013г. по НАХД № 504/2013г. на РС – Казанлък
РЕШЕНИЕ № 77/2013г. по НАХД № 208/2013г. на РС – Пещера
РЕШЕНИЕ № 420/2012г. по КАНД № 403/2013г. на АС – Стара Загора
РЕШЕНИЕ № 146/2012г по НАХД № 244/2012г. на РС – Велинград
РЕШЕНИЕ № 692/2012г. по НАХД № 488/2012г. на РС – Стара Загора
РЕШЕНИЕ № 861/2012г. по НАХД № 1611/2012г. на РС – Стара Загора
РЕШЕНИЕ № 228/2013г. по НАХД № 196/2013г. на РС – Стара Загора
РЕШЕНИЕ № 176/2013 по НАХД № 291/2013г. на РС – Велинград
РЕШЕНИЕ № 320/2013г. по КАНД № 294/2013г. на АС – Стара Загора
РЕШЕНИЕ № 547/2013г. по НАХД № 1261/2013г. на РС – Пазарджик
РЕШЕНИЕ № 113/2013г. по НАХД № 282/2013г. на РС – Пещера
РЕШЕНИЕ № 36/2014г. по НАХД № 2135/2013г. на РС – Пазарджик
РЕШЕНИЕ № … /2014г. по НАХД № 11126/2013г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № …../2014г. по НАХД № 14756/2013г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 255/2014г. по НАХД № 309/2014г. на РС – Пазарджик
РЕШЕНИЕ № 89/2014г. по НАХД № 137/2014г. на РС – Велинград
РЕШЕНИЕ № 3121/2014г по КАНД № 3264/2014г. на АС – София
РЕШЕНИЕ № 248/2014г. по НАХД № 489/2014г. на РС – Велинград
РЕШЕНИЕ № 111/2015г. по НАХД № 984/2014г. на РС – Петрич
РЕШЕНИЕ № 122/2015г. по КАНД № 117/2015г на АС – Видин
РЕШЕНИЕ № 113/2015г. но НАХД № 172/2015г. на РС-Велинград
РЕШЕНИЕ № 365/2016 г. по АД № 9352/2015г. на АС – София
РЕШЕНИЕ № …../2016г. по НАХД № 4076/2016г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № …../2016г. по НАХД № 14755/2016г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 4428/2016г. по НАХД № 4107/2016г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 108/2017г. по НАХД № 235/2017г. на РС – Велинград
РЕШЕНИЕ № …../2014г. по НАХД № 1833/2014г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 323137/2018г по НАХД № 15497/2017г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 107/2018г. по НАХД № 250/2018г. на РС – Велинград
РЕШЕНИЕ № 513679/2018г. по НАХД № 15496/2017г. на РС – София

РЕШЕНИЯ ПО ГРАЖДАНСКО ПРАВНИ КАЗУСИ:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1809/2010г по ВЧГД № 881/2010г. на ОС – Пазарджик
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 518/2012г. по ВЧГД № 450/2012г. на ОС – Пазарджик
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 12/2013г. по ВЧГД  № 1088/2012г. на ОС – Пазарджик
РЕШЕНИЕ № 209/2013г. по ЧГД № 1669/2012г. на РС – Велинград
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 500/2013г. по ВЧГД № 601/2013г. на ОС – Пазарджик
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 801/2013 по ГР.Д. № 535/2013г. на РС – Велинград
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1084/2013г. по ГР. Д. № 779/2013г. на РС – Велинград
РЕШЕНИЕ № 378/2013г. по ГР. Д. № 730/2013г на РС – Велинград
РЕШЕНИЕ № 429/2013г. по ГР. Д. № 1206/2013г. на РС – Велинград
РЕШЕНИЕ № 19/2014г. по ГР. Д № 895/2013г. на ОС – Пазарджик
РЕШЕНИЕ № 42/2014г. по ГР. Д № 53/2014г. на ОС – Пазарджик
РЕШЕНИЕ № 471/2010г. по  ВЧГД № 787/2010г. на ОС – Пазарджик
РЕШЕНИЕ № 312/2014г. по ВГД № 366/2014г. на ОС – Пазарджик
РЕШЕНИЕ № 2769/2014г. по ГР.Д. № 3659/2014г. на РС – Пловдив
РЕШЕНИЕ № ……./2014г. по ГР.Д. № 44307/2013г. на РС – София
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 150/2015г. по ГР. Д. № 1013/2014г. на РС – Велинград
РЕШЕНИЕ № 237/2015г. по ГР. Д. № 2645/2014г. на ОС – Пловдив
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № ….. /2015г. по ГР. Д. № 1014/2014г. на РС – Велинград
РЕШЕНИЕ № 387/2015г. по ГР. Д. № 757/2014г на ОС – Пазарджик
РЕШЕНИЕ № 25/2015г. по ГР. Д. № 3504/2014г. на РС – Добрич
РЕШЕНИЕ № 582/2015г. по ГР.Д. № 3195/2014г. на РС – Пазарджик
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № …./2015г. по ГР.Д. № 459/2015г. на РС – Велинград
РЕШЕНИЕ № 188/2015г. по ВЧГД № 440/2015г. на АС – Пловдив
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 294/2016г. по ЧГД № 1073/2015г. на РС-Велинград
РЕШЕНИЕ № 6810/2016 по ГР.Д. № 14646/2015г. на ГС – София
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 138/2017г. по ЧГД № 1083/2016г. на РС – Велинград
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 361/2017г. по ЧГД № 1744/2011г. на РС-Велинград
РЕШЕНИЕ № 365137/2018г. по ГР.Д. № 36120/2017г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 1254/2019г. по ГР.Д. № 14037/2015г. на Софийски градски съд
РЕШЕНИЕ № 71/2019г. по ГР. Д. № 1241/2018г. на РС – Велинград

ДРУГИ:

РЕШЕНИЕ № 1748/2011г. по Производство № 1082/2011г. на КЗК – София
РЕШЕНИЕ № 1749/2011г. по Производство № 1190/2011г. на КЗК – София
СПОРАЗУМЕНИЕ № 300/2013г. по НОХД № 1261/2013г. на РС – Стара Загора
ПРИСЪДА № 2685/2015г. по НЧХД № 104/2014г. на РС – Разлог

Оставете коментар или въпрос под статията