Категория: Адвокат административно право

Раздел със статии даващи представа какъв набор услуги предоставят адвокатите по административно право по отношение обжалването на наказателни постановления и актове за установяване на административни нарушения.

Адвокат административно правоАдвокат административно правоНалагането на административно-наказателна отговорност за извършено административно правонарушение в една или друга област на правото за последната година бележи ръст.

Правна помощ от адвокат при съставен АУАНПравна помощ от адвокат при съставен АУАНМного често в практиката си се срещам с хора, срещу които е съставен акт за установяване на административно нарушение /АУАН/

Обжалване на наказателно постановлениеОбжалване на наказателно постановлениеВъпреки, че страната ни претендира, че е правова все още значителна част от гражданите не се възползват от адвокатските услуги,

Защо да обжалваме актовете на административните органи?Защо да обжалваме актовете на административните органи?Кръгът от административни нарушения, по които може да оказва правна помощ един добър адвокат е наистина много широк. Това могат

Адвокат по административно-наказателни делаАдвокат по административно-наказателни делаВ практиката далеч не винаги дадено правонарушение може да бъде квалифицирано като престъпление. В преобладаващата си част закононарушенията спадат към