Tag Archives: юрисконсулт

Юрисконсулт или адвокат?

Професия адвокатПроизводството на юристи от българските университети чувствително надвишава нуждите на пазара. По тази причина именно в близко бъдеще за тези млади специалисти ще има чувствително по-големи проблеми пред професионалната реализация отколкото пред другите специалисти. От друга страна пък се наблюдава засилено търсене на високо подготвени юристи с опит, който глад се задоволява от частния адвокатски сектор. Но какви са алтернативите пред току що напусналия роден ВУЗ магистър по право?

Много от големите и средните фирми у нас предпочитат да имат собствен юридически отдел с щатни юрисконсулти, но изискванията са за опит минимум 2 години. Съществува дефицит на юристи специализирани в дадена правна сфера, като строителството, недвижимите имоти и договорните отношения. Една от най-търсените специализации е юрист по корпоративно право, решаващ въпросите с комуникацията между своя работодател и държавните органи, като този специалист има своето място в корпоративната структура на едно ниво с мениджърите от средно и висше управленско ниво. Естествено ако знанията и уменията му го позволяват. Read more …