Tag Archives: юридическа помощ

Професия адвокат

Професия адвокатКратка характеристика. Съвременният адвокат е човек, чиято професионална дейност е свързана пряко с оказването на квалифицирана юридическа помощ на граждани и организации. В задълженията на адвоката влизат  установяването и отстраняването на нарушения на закона и защитата на законните права и интереси на доверителите, като по този начин те изпълняват отговорна и важна функция по отношение функционирането на обществото. Професионалният юрист е длъжен да бъде независим в своите оценки, като при това не трябва да забравя, че целта не винаги оправдава средствата.  Според закона за адвокатурата българският адвокат не може да бъде държавен служител или да работи по трудово правоотношение, което е в пряко противоречие с принципът за независимост на адвокатурата.

История на професията. Историята на адвокатурата показва, че тази благородна професия съществува от хилядолетия. Адвокатската практика е била широко разпространена още в древните Рим и Гърция. В тези времена професията на защитника била популярна не само заради доброто заплащане, а и поради това, че давала голяма популярност и влияние на лицата заемащи адвокатска длъжност. От тези времена произтичат много практики, които са взаимствани и в днешно време – например воденето на протоколи за всяко съдебно заседание. Съвременните адвокати малко се различават от колегите си от древността  – все още основната им задача е защитата на правата на своите клиенти пред съда.

Социална значимост на адвокатската професия в обществото. Юридическата професия е една от най-търсените в днешно време, когато почти всяка сфера от нашия живот е подложена на законова регулация. Професионалният адвокат е длъжен да познава отлично законите в правната област, в която практикува. Трябва точно и грамотно да изгражда защитна стратегия за защита на своя клиент, да бъде независим, обективен и неподкупен. Професионалната дейност на адвокатите е достатъчно сложна и многостранна и изисква задълбочено познаване на вътрешните процеси, през които преминава едно дело, за да се достигне до установяване на обективната истина.

За престижа на професията. Адвокатите в днешно време са достатъчно широко разпространена прослойка в обществото. Трудно е да бъде оценена значимостта на услугите които тези специалисти предоставят предвид това, че свободата и основните права на индивида са безценни. За това и адвокатите винаги са се ползвали с уважение в обществото и професията им се ползва с престиж и е желана кариера за  много млади хора.

.

Правни услуги за граждани

В страната ни от години съществува поговорката, която най-ярко отразява една характерна черта на народопсихологията ни  и тя гласи „След дъжд – качулка!”. Едва ли някоя друга поговорка отразява по по-ярък начин българският манталитет и това, че предпочитаме да реагираме едва след като неприятностите са ни притиснали до стената вместо да се опитаме да предотвратим проблемите вземайки предварително мерки. Същото е положението и кога сме изправени пред проблем със законите – думата адвокат си остава абстрактно понятие до последния възможен момент. За разлика от нас много други народи подхождат към тези въпроси по коренно различен начин. При тях юридическите услуги за граждани, предлагани от т.нар. лични или семейни адвокати съществува от десетилетия и имат сериозни традиции и причини за съществуването си.

Всички ние живеем в правова държава. Този факт е неоспорим, принципите на върховенство на закона са закрепени в конституцията на Република България. Но тази наглед правова държава има и своето друго лице – бюрокрация и корупция, чиновнически произвол с тези грозни прояви на нашата българска действителност можем да се срещнем във всеки един, по правило неподходящ, момент. За това и правната култура, дори и само общите познания по основите на правота просто са задължителни за всеки един българин. Макар и полезна в житейски план правната информираност съвсем не означава, че бъдейки професионалисти в дадена професионална сфера трябва да отделяме от малкото си свободно време за да придобием юридическо образование. За тази работа съществуват професионалните адвокати, на които това им е работата, които ако бъдем достатъчно далновидни могат да ни предоставят своите услуги, когато се нуждаем от тях.

Моето лично виждане по въпроса е, че слабото разпространение на услугата  „личен адвокат”, за разлика от тази на „корпоративните адвокати” все още се дължи на ниските доходи на повечето българи, които трудно биха си позволили да заплащат ежемесечни или еднократни суми, за да имат на разположените адвокат по всяко време на денонощието. Въпреки това  мисля, че услугата личен адвокат ще увеличава популярността си в бъдеще поради факта, че налагащата се тенденция на все по-силна законова регулация във всяка сфера на живота ще доведе до засилено търсене на юридически услуги от физическите лица.