Tag Archives: събиране на вземания

Грешки на кредитора при събиране на вземания

събиране на дълговеЧесто кредиторите твърде късно се обръщат за помощ към адвокат, когато имат проблем свързан със събиране на вземания. В настоящата статия ще се опитам да посоча най-разпространените грешки, които съм срещал в практиката си и начините, по които да бъдат избегнати.

Грешка № 1: Бездействие на кредитора след като е разбрал, че има проблем с дадено вземане.

Това е широко разпространена грешка, имаща негативно отражение върху целия процес на събирането на задължението. Изразява се в това, че кредиторът не изисква от длъжника плащане въпреки настъпили падежи. С пасивното си поведение кредиторът дава време на длъжника да се разпореди с имуществото си. От личен опит мога да твърдя, че връщане на пари може да се очаква не повече от месец, след което следва да се предприемат активни действия по събирането им. За да не се пропускат срокове и да се начисляват неустойките предвидени по договорите следва действията срещу длъжника да се предприемат възможно най-рано. Това е условно нареченият извънсъдебен етап от събирането, в който се преговаря с длъжника, заявяват се претенциите към него, и се извършва подготвителна работа по събиране на доказателства в случай, че процесът премине в съдебна фаза. От изключителна важност в началото е кредиторът да бъде дипломатичен, настойчив и последователен като един добър адвокат би бил от голяма помощ в това отношение. Read more …

Струва ли си да събираме вземания с колекторски фирми?

колекторска фирмаНапоследък в българския език една дума доби ново значение и от техническо понятие започна да се използва все по-често като синоним на събирането на вземания. Това е звучната и привнесена ни незнайно откъде дума „колектор”. Развитието на подобни фирми към настоящият момент бележи истински бум и това е съвсем лесно обяснимо с огромното количество невърнати вземания на нашите съграждани към монополисти, банки, кредитни и лизингови дружества, частни лица, фирми и т.н. Колекторските фирми /колкото и глупаво да звучи на български това понятие/ се превърнаха в новото страшилище за длъжниците.

Какви са обаче реалните възможности и средства, с които колекторските фирми си служат за да връщат парите на клиентите си? Ще си позволя накратко да ги спомена:

На първо място е изпращането на съобщения по пощата, следват ги телефонните разговори и накрая като най-респектиращ вид психологическо действие върху длъжника се прилага личната среща или беседа със събирач на дългове.

Както се вижда колекторските фирми не използват никакви магически практики, които да гарантират, че даден длъжник ще плати. Дори ще издам една тайна – колекторските практики в по-голямата си част нямат никакъв ефект, особено що се касае за по-големи от няколкостотин лева суми. Read more …

Проблеми при събирането на вземания – първа част

Проблеми при събирането на вземанияВсеки, който поне веднъж е бил изправен пред проблеми със събирането на дългове знае колко бавно, съпроводено с нерви и не винаги имащо резултат е подобно начинание. Значителна част от хората и малките фирми рядко се допитват до професионалисти в областта на събирането на кредити – специализираните в тази област адвокати и нееднозначно оценяваните от гражданите колекторски фирми. В настоящата статия ще се опитам да дам основни насоки относно това как без да се ползват услугите на професионалисти, което аз лично препоръчвам, да се повиши ефективността по събирането на дължимите парични суми. На първо място ще разгледам най-широко разпространените грешки и номера на длъжниците, на които за съжаление много от кредиторите се хващат, а съответно и страдат губейки ценно време и пари. Недобросъвестните длъжници, използват няколко основни метода, за да вкарат в заблуждение своите кредитори, а целта на подобни техники има сами и единствено за цел да се избегне събирането на вземанията, които същите дължат и да се спечели време. Способите, които длъжниците използват са изключително примитивни, но както вече споменах кредиторите продължават да се хващат на тях. Read more …

За събирането на лоши вземания

Събирането на парични вземания се превърна в един от най-големите проблеми, както за бизнеса така и за физическите лица. За това и в страната ни се появиха тясно специализирани адвокати, които предлагат услуги по съдебното и извънсъдебното събиране на лоши кредити. С какво всъщност може да ни бъде полезен един добър адвокат по отношение на дадените ни на другиго пари? Юридическата помощ може да се потърси успешно в следните насоки – консултация по правните въпроси касаещи събирането на вземания, извънсъдебните и съдебни способи за уреждане на финансови споровете, както и помощ при образуването и воденето на изпълнителни дела.

Предвид немалкия брой подобни юридически казуси, по които съм работил бих дал съвет на клиентите си по възможност да не дават пари на заем. Ако може да се мине без предоставяне на парични кредити, то най-добре да не се прави. И нека ако даден човек бъде изправен пред дилемата да даде или не пари на заем например на приятел, познат или даже на близък роднина не бъде ръководен от това, че е неудобно да не свърши подобна услуга. Много по-неудобно е да образувате изпълнително производство срещу близък човек, а след това вероятно отношенията ви ще се развиват в съвсем различна, изпълнена с негативизъм плоскост. Read more …