Tag Archives: събиране на вземания

Грешки на кредитора при събиране на вземания

събиране на дълговеЧесто кредиторите твърде късно се обръщат за помощ към адвокат, когато имат проблем свързан със събиране на вземания. В настоящата статия ще се опитам да посоча най-разпространените грешки, които съм срещал в практиката си и начините, по които да бъдат избегнати.

Грешка № 1: Бездействие на кредитора след като е разбрал, че има проблем с дадено вземане.

Това е широко разпространена грешка, имаща негативно отражение върху целия процес на събирането на задължението. Изразява се в това, че кредиторът не изисква от длъжника плащане въпреки настъпили падежи. С пасивното си поведение кредиторът дава време на длъжника да се разпореди с имуществото си. От личен опит мога да твърдя, че връщане на пари може да се очаква не повече от месец, след което следва да се предприемат активни действия по събирането им. За да не се пропускат срокове и да се начисляват неустойките предвидени по договорите следва действията срещу длъжника да се предприемат възможно най-рано. Това е условно нареченият извънсъдебен етап от събирането, в който се преговаря с длъжника, заявяват се претенциите към него, и се извършва подготвителна работа по събиране на доказателства в случай, че процесът премине в съдебна фаза. От изключителна важност в началото е кредиторът да бъде дипломатичен, настойчив и последователен като един добър адвокат би бил от голяма помощ в това отношение.

Грешка № 2: Очакване от страна на кредитора длъжникът сам да изпълни съдебното решение.

Ако нещата са стигнали до съд и кредиторът е получил решение в своя полза е напълно погрешно да се надява, че това е края и всичко е вече направено. Обикновено след решението на съда кредитора прекратява каквато и да е активност и започва да чака изпълнението на акта на съда, вместо незабавно да изкара на негово основание изпълнителен лист и да се обърне към съдебен изпълнител. Тази пасивност дава на длъжника време да се освободи от активите си и чувствително усложнява събирането на дълга. Практиката показва, че желаещите доброволно да платят въобще не са болшинството от длъжници. В тази връзка правилното поведение на кредитора би било продължаване на процеса на събиране в изпълнителното производство, без да се забавя темпото, дори напротив активността на действията трябва да нарасне, за са не се стигне до следващата широко срещана грешка.

Грешка № 3 Кредиторът остава пасивен и не участва в работата на съдебния изпълнител.

След образуването на изпълнително дело много кредитори стигат до погрешния извод, че вече всичките им проблеми са решени и не трябва да прави нищо повече. За това и оставят нещата на самотек, напълно разчитащи на съдебния изпълнител да действа. Всъщност нещата въобще не стоят така, но това за много кредитори става ясно твърде късно. Съдебните изпълнители предприемат предписаните по закон действия едва когато това бъде поискано от тях, това е и същността на функцията им. Като резултат от непредприемането на действия делото отлежава в чекмеджетата без да изпълни предназначението си, докато накрая същото бъде прекратено по някаква причина. За да се избегне подобна ситуация кредиторът периодично трябва да се интересува до къде са стигнали нещата по делото, какви проучвания са направени и са предприема действия в зависимост от постъпилата информация. За заетия с бизнес кредитор, този допълнителен ангажимент представлява не малка трудност, за това и логичното решение е да се потърсят услугите на адвокат, който да се ангажира с цялостното проследяване на процеса по събиране на дължимите вземания.

Струва ли си да събираме вземания с колекторски фирми?

колекторска фирмаНапоследък в българския език една дума доби ново значение и от техническо понятие започна да се използва все по-често като синоним на събирането на вземания. Това е звучната и привнесена ни незнайно откъде дума „колектор”. Развитието на подобни фирми към настоящият момент бележи истински бум и това е съвсем лесно обяснимо с огромното количество невърнати вземания на нашите съграждани към монополисти, банки, кредитни и лизингови дружества, частни лица, фирми и т.н. Колекторските фирми /колкото и глупаво да звучи на български това понятие/ се превърнаха в новото страшилище за длъжниците.

Какви са обаче реалните възможности и средства, с които колекторските фирми си служат за да връщат парите на клиентите си? Ще си позволя накратко да ги спомена:

На първо място е изпращането на съобщения по пощата, следват ги телефонните разговори и накрая като най-респектиращ вид психологическо действие върху длъжника се прилага личната среща или беседа със събирач на дългове.

Както се вижда колекторските фирми не използват никакви магически практики, които да гарантират, че даден длъжник ще плати. Дори ще издам една тайна – колекторските практики в по-голямата си част нямат никакъв ефект, особено що се касае за по-големи от няколкостотин лева суми. Read more …

Проблеми при събирането на вземания – първа част

Проблеми при събирането на вземанияВсеки, който поне веднъж е бил изправен пред проблеми със събирането на дългове знае колко бавно, съпроводено с нерви и не винаги имащо резултат е подобно начинание. Значителна част от хората и малките фирми рядко се допитват до професионалисти в областта на събирането на кредити – специализираните в тази област адвокати и нееднозначно оценяваните от гражданите колекторски фирми. В настоящата статия ще се опитам да дам основни насоки относно това как без да се ползват услугите на професионалисти, което аз лично препоръчвам, да се повиши ефективността по събирането на дължимите парични суми. На първо място ще разгледам най-широко разпространените грешки и номера на длъжниците, на които за съжаление много от кредиторите се хващат, а съответно и страдат губейки ценно време и пари. Недобросъвестните длъжници, използват няколко основни метода, за да вкарат в заблуждение своите кредитори, а целта на подобни техники има сами и единствено за цел да се избегне събирането на вземанията, които същите дължат и да се спечели време. Способите, които длъжниците използват са изключително примитивни, но както вече споменах кредиторите продължават да се хващат на тях.

Най-разпространеният заблуждаващ номер е даването на постоянни обещания за плащане. При този случай длъжникът се държи подчертано любезно и периодично без да е търсен се обажда, за да обещае изплащане на дължимото, при това често твърди, че всеки момент очаква пари. И както най-често се случва си остава само с обещанията. Докато дава празни обещания длъжникът обикновено използва спечеленото време, за да прехвърли или продаде активите си. Така докато кредиторът очаква с надежда плащане от наглед сътрудничащия длъжник последният използва различни юридически вратички, за да прехвърли имущество на познати, роднини, да изтегли пари от банковите си сметки и т.н. Подобно приспиване на бдителността на кредитора макар и елементарно е широко разпространен и действащ начин за заблуда на кредитори, които не са наясно с „номерата” на дължащите пари. Ефективността на тази заблуда, се основава на присъщата на човешкия род особеност да вижда и вярва в доброто и порядъчното у себеподобните ни. В днешно време тази вяра е изключително опасна от гледна точка на бизнеса. За да се противодейства на тази тактика на длъжниците кредиторът трябва да запази спокойствие и да засили бдителността си по отношение на длъжника, като при първия сигнал, че последния започва да се освобождава от имуществото си следва да има готовност за предприемане на мерки, с които да го спре. Също така с вежлив и спокоен тон на длъжника трябва да се съобщи, че има сериозни намерения да си върне парите и без да се бави да приведе намеренията си в действие. Другия вариант е без да се съобщава нищо на длъжника да се стартират законово установените процедури по събирането на дължимите вземания, като при разговорите с длъжника същия получава разбиране и обещания за изчакване докато капана щракне. В случая най-удачно би могла тази тактика да се нарече „с неговите камъни – по неговата глава”.

Следващият широко срещан номер на длъжниците нежелаещи да плащат е отричането на дълга. Още в началото длъжника заявява, че не дължи нищо, отказва да плаща, обявява, че без съдебно решение няма да плати нищо. Преговорите като правило не водят до нищо, а при опит да се свърже с него длъжника не отговаря на опитите за комуникация от страна на кредитора. За кредитора съответно не остава друго освен да се обърне към съда, което между другото колкото и парадоксално да звучи е целта на длъжника. В случая цел на отказващия да върне дължимото е да вкара кредитора в дълъг съдебен процес, печелейки време, за да се разпореди с активите си. А когато накрая кредиторът получи решение в своя полза същия просто няма как да се удовлетвори по простата причина, че няма върху какво имущество да насочи изпълнението. За да се противодейства на опитите на длъжника да заблуди по този начин своя кредитор същия следва да предприеме мерки пред съда за налагане на обезпечителни мерки, препятстващи разпореждането с активи, докато трае съдебния процес.

На трето място като заблуда от страна на длъжника е привидното връщане на вземането. Хипотезата в този случай, е когато на кредитора като връщане на дълга се предоставя имущество, което обаче не принадлежи на длъжника и същия няма право да се разпорежда с него. Това може да бъде каквато и да е вещ с подправени документи – техника, автомобили, дори недвижими имоти. След като вещта бъде предадена на кредитора същия подписва документи, че вземането му е събрано. Когато нещата излязат наяве, същият се оказва въвлечен в дълги съдебни спорове с истинския собственик, а длъжника през това време благополучно се освобождава от активите си.

За да не станете жертви на подобни измами и да увеличите шансовете да получите обратно парите си моят съвет към кредиторите е да не се предоверяват на собствените си сили, а още в началото на прекратяването на плащането или след настъпването на падежа да потърсите квалифицирана юридическа консултация по въпросите свързани със събирането на вземания. Адвокат Лазар Белев с богатия си опит в областта на събирането на лоши кредити, може да предложи комплексна правна услуга на всеки етап от събиране на вземания – от преговорите с длъжника, през съдебното установяване на задължението до образуването на изпълнително дело и предприемането на изпълнителни действия по отношение на длъжника. За връзка с мен можете да посетите секцията КОНТАКТИ.

За събирането на лоши вземания

Събирането на парични вземания се превърна в един от най-големите проблеми, както за бизнеса така и за физическите лица. За това и в страната ни се появиха тясно специализирани адвокати, които предлагат услуги по съдебното и извънсъдебното събиране на лоши кредити. С какво всъщност може да ни бъде полезен един добър адвокат по отношение на дадените ни на другиго пари? Юридическата помощ може да се потърси успешно в следните насоки – консултация по правните въпроси касаещи събирането на вземания, извънсъдебните и съдебни способи за уреждане на финансови споровете, както и помощ при образуването и воденето на изпълнителни дела.

Предвид немалкия брой подобни юридически казуси, по които съм работил бих дал съвет на клиентите си по възможност да не дават пари на заем. Ако може да се мине без предоставяне на парични кредити, то най-добре да не се прави. И нека ако даден човек бъде изправен пред дилемата да даде или не пари на заем например на приятел, познат или даже на близък роднина не бъде ръководен от това, че е неудобно да не свърши подобна услуга. Много по-неудобно е да образувате изпълнително производство срещу близък човек, а след това вероятно отношенията ви ще се развиват в съвсем различна, изпълнена с негативизъм плоскост.

Ако въпреки всичко сте решили да влезете в ролята на кредитор, който да превърне свой близък в длъжник, не се поддавайте на сантиментални пориви, а с особено внимание съставете документите потвърждаващи факта на предаване на парите. На първо място задължително съставете разписка в писмена форма, с подробно описани данни по лична карта както на кредитора, така и на заемополучателя. Задължително проверете данните на заемополучателя от личната карта, като ги сравните със самата карта. Ако съставяте за отпусната парична сума договор за заем, то задължително обърнете внимание на клаузата за предаване на парите. В случай, че го правите само с разписка, самата тя е потвърждение на акта на предаване на сумата.

Ако Вие давате на заем значителна парична сума помислете върху възможността да обезпечите вземането си със съответното движими или недвижимо имущество. В подобен случай моят съвет като адвокат е да се обърнете задължително към юрист, който да изготви необходимите документи и да оцени и минимизира възможните рискове за Вас като кредитор. Имайте предвид, че процесът на събиране на вземания това са нерви, време и пари, а не рядко и непоправимо скъсване на приятелски или роднински отношения. Дори когато се снабдите с изпълнителен лист това съвсем не ви гарантира, че събирането на парите ще стане бързо и успешно. За това и е когато давате пари на заем се отнасяйте към тази си постъпка далновидно и с особено внимание.