Tag Archives: събиране на вземания

Адвокат по събиране на дългове

Във връзка с усложнената икономическа обстановка в България през последните години остро започват да стоят въпросите по връщането на кредиторите /граждани и фирми/ на паричните средства, които те са предоставили на различни субекти. За това и все по-често гражданите се обръщат за професионална помощ към адвокатът специализиран в събиране на дългове, който е призван да урегулира недобросъвестното отношение към изпълнението на паричните задължения от страна на участващите в парично-стоковия оборот физически лица и фирми.

За да не губите безсмислено време и нерви в безполезни опити да върнете собствените си парични средства винаги мъдрият и ефективен подход е да потърсите висококвалифицирана юридическа помощ от адвокат с опит в събиране на дългове. Адвокат Лазар Белев разполага с над 10 години опит в събирането на просрочени парични задължения за своите клиенти – търговски дружества и граждани и задълбочен поглед върху проблематиката на деликатната материя свързана с връщането на дългове, както от страна на кредитора, така и от страната на длъжника. Натрупаният с годините опит позволява да предложа на своите клиенти възможно най-добрият вариант за действие спрямо техния проблем, било то дадени пари на роднина, или неизпълнение по търговски договор. Read more …

Защита от колекторски фирми

колекторска фирмаНапоследък темата защита от действията на колекторска фирма доби голяма популярност, предвид наличието на всевъзможни стари задължения сред населението. Основните задължения, по които частните събирачи на дългове безпокоят гражданите са такива към мобилните оператори, както и такива по неплатени вноски за лизинг. Двата варианта, за да получите обаждане от колекторска фирма или лично посещение /по-рядко срещано/ са или задължението Ви да е продадено, или кредиторът /мобилен оператор, лизингово дружество и т.н./ да е упълномощило дадена компания за събиране на дългове да я представлява пред длъжника.

Ако Ви притесняват от колекторска фирма, получили сте покана от съдебен изпълнител или документи от съд, че срещу вас има образувано дело от някой от многобройните събирачи на вземания не се колебайте и се обадете за правна консултация по Вашия казус на адвокат Лазар Белев на тел. 0876 217 476. Цена на консултация по телефон или имейл 30 лв., преведени авансово или 30 лв. на място в кантората.

И така получавате обаждане от колекторската фирма. Как да процедирате по-нататък?

Възможно най-скоро след обаждането следва да разберете от къде произтича задължението Ви и кога е бил падежът му. Това е от съществено значение, за да се определи дали не е изтекла погасителна давност, която да прави така, че кредиторът няма право да иска изпълнение. Това е и най-често срещаното основание длъжниците да възразяват, че не дължат така исканите им плащания. Естествено отлично знаещи това слабо място на дълговете от фирмите за събиране на вземания всячески се стараят да не предоставят тази информация. Read more …

Събиране на вземания по съдебен ред

Събиране на лоши вземания с адвокатКога може да ни бъде полезна професионалната помощ на адвокат по отношение събирането на вземания?

В съвременния динамично развиващ се свят, където доминират различни материални взаимоотношения все по-често възникват проблеми със събирането на вземания на различни стопански организации и частни лица. Целия цивилизован свят, от който вече неделима част е и страната ни, е свикнал да живее на кредит. При това под това понятие се разбира не само кредитът от банка, но и обикновените парични заеми от различно естество. Задлъжнялостта може да възникне не само в резултат на кредитни или заемни отношения. Проблем с изпълнението на задължения може да има и при неизпълнението на определени договорни отношения. И тогава на преден план излиза проблемът известен като събиране на вземания или събиране на дългове.

Какви са способите за събиране на вземания?

Съществуват различни способи за събиране на задълженията. Понастоящем с това са занимават колекторските фирми, които имат като основна функция именно тази дейност. Но тези фирми не се ползват с добро име сред гражданите предвид това, че използваните от тях методи често са на границата на закона и далеч не винаги дават резултат противно на заявленията на техни представители.

Адвокат Лазар Белев може да предложи професионална правна помощ по отношение на съдебното и извънсъдебно събиране на вземания. Въпреки широко разпространеното мнение, съдебното събиране на вземания се отличава с висока ефективност, когато с него е натоварен професионалист с опит в тази правна сфера. На първо място при събирането на вземания с помощта на адвокат се използват всички разрешени от закона възможности, които в никакъв случай не са малко. Сътрудничество и помощ при този вариант оказват съда, съдебните изпълнители, правоохранителните органи и редица други държавни и общински органи, като единствената цел е възмездяване на кредитора.

Процесът събиране на вземания по съдебен ред е процес , която в никакъв случай не е бърз, и в същото време изисква много усилия, но има предимството да бъде най-законосъобразният вариант. Съдебното събиране на вземания представлява комплекс от правни действия насочени към погасяване на задължението от подготовката на съдебното заседание, през изготвянето на исковата молба, процесуалното представителство на интересите на клиента пред съда, защита на съдебното решение, предприемане на действия по изпълнение на съдебното решение в изпълнително производство.

Принципите на работа на адвокатска кантора Лазар Белев, по отношение събирането на дългове са следните:

         – Индивидуален подход

         –  Всестранно и задълбочено проучване на правните аспекти на делата

         –  Разработване на ефективна защитна стратегия на интересите на клиента.

         –  Качествено процесуално представителство

Защо трябва да се обърнете именно към адвокат Лазар Белев при проблем с длъжници?

На първо място качеството на оказваната правна помощ не зависи от размера на дълга, колко голям е клиента и други фактори. Моят стремеж е винаги да бъде оказвана най-ефективната, качествена и своевременна правна помощ. Като адвокат ще се ангажирам с вашия проблем без значение колко сложен или предварително загубен изглежда. С използването на услугите ми винаги може да бъде намерен благоприятен изход и от най-сложните ситуации, ако разбира се съществува такъв.

Обръщайки се за помощ към адвокат Лазар Белев можете да разчитате, че ще получите възможно най-качествената и ефективна юридическа помощ в събирането на просрочените Ви вземания.

Събиране на вземания с адвокат – какви са предимствата?

Събиране на лоши вземания с адвокатВлошената икономическа обстановка в страната ни доведе до това, че редица фирми и граждани не могат да обслужват задълженията си към своите кредитори. Това доведе до създаването на една интересна пазарна ниша, за дружества и адвокати предлагащи услугата „събиране на вземания” или „събиране на лоши кредити”. В момента в България три категории лица събират лошите вземания на своите клиенти. Първите са фирмите за събиране на вземания, вторите са съдебните изпълнители и третите са адвокатите специализирани в тази област. Според мен, когато даден кредитор е изправен пред необходимост да потърси специализирана помощ по отношение събирането на вземания той следва да потърси профилиран в тази област адвокат. Предимствата на този вариант са следните:

На първо място адвокатът предлага комплексна услуга – преговори, съдебно събиране, контрол на изпълнителното производство. Колекторските фирми преимуществено работят на досъдебната фаза, а държавните и частни съдебни изпълнители след влизане в сила на дадено съдебно решение.

На второ място адвокатите, познаващи в детайли материята събиране на вземания могат много по-ефективно да въздействат върху длъжниците без клиентите им да са изправени пред възможността срещу тях да бъдат пуснато жалби за тормоз – нещо, което често се случва при колекторските фирми. Позоваването на законни средства и способи е не по-малко ефективно от приомите използвани от фирмите събиращи задължения.

На трето място при събиране на лоши кредити с адвокат клиентът запазва доброто си име и дори нерядко партньорските отношения със своя длъжник посредством различни извънсъдебни способи за туширане на напрежението и издължаването на забавените суми. Това е важно особено за фирми държащи на доброто си име и нежелаещи да бъдат свързвани с нерегламентирани и поставени на ръба на закона дейности. А и не винаги закъснелите плащания са основание за тотално преустановяване на дългогодишни бизнес отношения. Все пак във времена на криза никой не е застрахован от това да изпадне в затруднение. Трябва да се има предвид и това, че хората са много по отзивчиви и склонни на разговори и доброволно плащане когато срещнат вежливото отношение на човек с възпитание и образование, пред това на вратата им да се появи лице в черно кожено яке напомнящо една категория лица широко разпространени в България през 90-те години на миналия век.

На четвърто място е инициативността и свободата на работа покриваща целия спектър от възможности при събирането на дадено вземане. Много от кредиторите допускат грешката да предоставят вземането си на съдебен изпълнител и след това да бъдат пасивни, пропускайки дребната подробност, че същия не работи по своя инициатива, а следва да бъде сезиран от кредитора за това, какви действия да извърши. Тук е ролята на адвоката специализиран в събирането на лоши вземания – да проследи, контролира и завърши успешно този процес в интерес на кредитора.

Предвид гореизброените обстоятелства изборът на адвокат професионалист в събирането на дължими към клиента суми е от особена важност за резултатното събиране на същите. В случай, че сте изпаднали в подобна ситуация и дължимите Ви пари се бавят обърнете за консултация и съдействие към адвокат Лазар Белев – специалист с дългогодишен опит в областта на събирането на лоши вземания в полза на фирми и частни лица.

Кога трябва да започнем събирането на вземания от длъжника?

събиране на дълговеВземането или дълга по своята същност е едно неизпълнено задължение. Задължението може да бъде както парично, така и в натура или пък за изпълнение на определено действие. Преимуществено обаче вземанията се изразяват в неплащане на парични средства. Дългът може да възникне по договор, от запис на заповед или на друго основание. Всъщност почти няма значение как е възникнало вземането, което трябва да се събере. Важното е, какво и кога трябва да се направи, за да бъде събран дълга.

В огромната си част кредиторите чакат до последния момент връщането на дълга. От значение са правилното събиране на вземания е оперативността на предприетите действия. На първо място събирането следва да бъде юридически съобразено със срока за изпълнение на задължението. Тези срокове трябва да бъдат следени и когато настъпят, а парите не бъдат платени, да се чака максимум един-два дни след падежа. След това трябва без забавяне да се пристъпи към извънсъдебното събиране на вземания изразяващо се в изпращането на писмени покани и телефонни разговори с искането да бъде върнат дълга.  Исканията следва да бъдат юридически правилно оформени и тук е ролята на вашия адвокат да покаже за какво получава възнаграждението си.  В същото време трябва да се пристъпи към подготовка за съдебно регулиране на отношенията.

Широко битуващо мнение сред кредиторите е,  че подобни действия са вредни и само биха влошили отношенията им с длъжниците. Това е абсолютно погрешно още повече, че с невръщането на парите те така или иначе ще се влошат още повече.  След подобни проблеми със събирането на парични вземания кредитът на доверие към длъжника ще бъде съществено намален и това всеки изпаднал в подобна ситуация кредитор усеща както никой друг.

Друга често срещана заблуда сред кредиторите е, че ако се отнасят добре и честно с длъжника той по-бързо ще върне парите. Практиката показва, че това съвсем не е така. Следващата грешка, която правят много кредитори е  да се предоверят на собствените сили и да не потърсят помощта на адвокат специалист по събиране на вземания. Много често под влияние на общественото мнение, че парите трудно могат да бъдат върнати кредиторите се отчайват и се отказват. Когато подобно пораженческо мислене бъде допуснато търсещият дълговете си започва да смята, че адвокатският хонорар по събирането на дълга в такава ситуация е просто допълнителна загуба.

Когато извънсъдебните методи за събиране на вземания не дадат необходимите резултати най-късно до тридесетия ден след падежа проблемът следва да се отнесе до съда. Този срок е достатъчен за това дългът да бъде върнат ако има желание за това. Кредиторът следва да има предвид, че дори и стигнал на тази фаза той може да се откаже от иска, ако дълга бъде платен или бъде сключено споразумение за разсрочено плащане. В настоящата статия няма да разглеждам процедурите по събиране на вземания пред съд, ще обърна внимание само на важния момент с постановяването и влизането в сила на решението, което е предпоставка за издаване на изпълнителен лист и образуването на изпълнително дело от държавен или частен съдебен изпълнител. Следва да се има предвид, че кредиторът разполага с широк инструментариум, с който да реализира правата си, но разкриването на пълния му потенциал може да направи само опитен адвокат с тясна специализация в събирането на вземания.

В случай, че сте кредитор изправен пред нуждата да събере лошите си вземания не се колебайте, а се обърнете към адвокат Лазар Белев , който с дългогодишният си опит в тази област гарантира висок процент събираемост на паричните задължения, които следва да се съберат. Как да се свържете с мен можете да видите в секцията КОНТАКТИ на сайта.