Tag Archives: София

Развод по взаимно съгласие в София – втора част

развод СофияМина известно време откакто написах статията „Развод по взаимно съгласие в София”, в която дадох насоки за това как протича бракоразводното дело в Районен съд – София. В предишната статия бяха изчерпателно изброени документите, които са необходими, за да стартира процедурата по прекратяването на брака, но от тогавашният момент нещата претърпяха известни изменения. Новото при прекратяване на брак по взаимно съгласие в брачната колегия на СГС е, че все повече състави освен документите, които са поставени на видно място срещу деловодството изискват и допълнителни такива, които най-често са:

Удостоверение от Агенцията по вписванията за това има ли или не регистриран режим на имуществени отношения между съпрузите в съответния регистър. Това най-общо означава има ли или не вписан брачен договор. Защо се търси този документ, в производства при развод по взаимно съгласие, при които не се иска разделяне на имущество така и не намира друга логична основа освен тази, че по този начин се наливат пари в бюджета на държавата под формата на държавна такса от 10 лева за издаването му. Поне единственото положително в това е, че въпросното удостоверение за регистриран режим на лични отношения може да бъде издадено по електронен път при регистрация на бракоразводния адвокат или гражданинът в съответните сайтове за електронни плащания обслужващи Агенцията по вписванията.

Read more …

Развод по взаимно съгласие в София

развод СофияКато град с най-многобройно население в България столицата София се отличава и с най-големият брой разводи в страната. В настоящата статия ще се опитам да засегна най-важните моменти за това как да направите вашия развод по взаимно съгласие максимално лесен и бърз без да губите време.

За да стартирате процедурата по развод по взаимно съгласие следва задължително да имате постигнато съгласие за доброволно прекратяване на брака с другия съпруг. В случай, че прецените, че отношенията са изострени до степен такава, че да изключва разбирателството е добре да потърсите услугите на добър бракоразводен адвокат, който да послужи като посредник между двете страни с цел да уеднакви позициите им по ключовите въпроси от споразумението по чл. 51 от СК. След като се постигне съгласие по основните параметри на съгласието е ред да бъдат изготвени и документите, които следва да инициират началото на съдебния процес за разтрогването на брака. Можете да опитате да ги съставите сами или да потърсите помощ от адвокат /виж статията „Развод по взаимно съгласие без адвокат”/ Read more …