Tag Archives: София

Развод по взаимно съгласие в София – втора част

развод СофияМина известно време откакто написах статията „Развод по взаимно съгласие в София”, в която дадох насоки за това как протича бракоразводното дело в Районен съд – София. В предишната статия бяха изчерпателно изброени документите, които са необходими, за да стартира процедурата по прекратяването на брака, но от тогавашният момент нещата претърпяха известни изменения. Новото при прекратяване на брак по взаимно съгласие в брачната колегия на СГС е, че все повече състави освен документите, които са поставени на видно място срещу деловодството изискват и допълнителни такива, които най-често са:

Удостоверение от Агенцията по вписванията за това има ли или не регистриран режим на имуществени отношения между съпрузите в съответния регистър. Това най-общо означава има ли или не вписан брачен договор. Защо се търси този документ, в производства при развод по взаимно съгласие, при които не се иска разделяне на имущество така и не намира друга логична основа освен тази, че по този начин се наливат пари в бюджета на държавата под формата на държавна такса от 10 лева за издаването му. Поне единственото положително в това е, че въпросното удостоверение за регистриран режим на лични отношения може да бъде издадено по електронен път при регистрация на бракоразводния адвокат или гражданинът в съответните сайтове за електронни плащания обслужващи Агенцията по вписванията.

Read more …