Tag Archives: регистрация на заложна къща

Регистрация на заложна къща

регистрация на заложна къщаКато специалист по темата заложни къщи ми прави впечатление, че все повече хора, особено сред младите българи не желаят да работят за друг, а стартират собствени бизнес проекти. И тръгвайки по пътя на най-малкото съпротивление, оглеждайки се около себе си решават да се хвърлят според тях най-доходоносния бизнес, често без изобщо да разбират трудностите и спецификите му. Нерядко младите мъже, събрали някой лев се насочват към бизнеса със заложни къщи, защото ако не познаваш процесите в него на пръв поглед е печеливш и все нови и нови участници се появяват на пазара, а услугите им се ползват със стабилно търсене. И така младият предприемач прави своята първа регистрация на заложна къща и скача в бурното море на кредитирането срещу залог.

Какво обаче стои зад дейността на една заложна къща?

Принципът на работа е един и същ навсякъде – срещу залог на ценни вещи клиентите получават парични заеми, които следва да върнат в определен срок заедно с процент възнаграждение. Точно тези проценти за използването на паричните средства са и печалбата на заложната къща. В случай, че собственикът не плати паричния си заем, то заложената вещ се продава на цена по-висока от тази на оценката и така от тази разлика се реализира допълнителен доход. Read more …

Регистрация на заложна къща за сделки с благородни метали

заложна къщаЕдна от задължителните регистрации, които дадена заложна къща следва да направи преди започването на своята дейност е тази в министерството на финансите за сделки с благородни метали. Процедурата е подробно разписана на сайта на министерството така, че ще се спра на нея накратко – попълва се заявление по образец, прилагат се документи за платена държавна такса, която към настоящият момент е 200 лева. Прилагат се към заявлението свидетелства за съдимост на лицата, които ще извършват дейността, както и документи за собственост или договори за наем на обектите, в които ще се извършва тази дейност. Заявлението може да се подаде и по пощата от упълномощено лице, за което се изисква пълномощно с нотариална заверка или пък от адвокат с пълномощно без такава заверка.

Срокът за издаване на удостоверението е от 5 дни до месец, но най-често в рамите на две седмици. Практиката в последната година е служителите на министерството отговарящи за тази част да се обаждат и да питат как искате да получите удостоверението за сделки с благородни метали, като ако пожелаете могат да ви го изпратят по пощата с обратна разписка, което е един добър вариант и нещо рядко срещано сред българските административни органи. Read more …

Заложните къщи и задължителните регистрации по чл. 7 от НЗДК

Адвокат Лазар БелевЕдин от най-често срещаните въпроси, които ми задават клиенти по отношение стартирането на дейността на заложна къща е следният: „Мога ли да започна да осъществявам дейност, при положение, че имам подадени документи за издаване на удостоверенията по чл. 7 от Наредбата за дейността на заложните къщи, но самите те все още не са получени и реално ги  няма в заложната къща?” По принцип може, но трябва да се има предвид, че от това могат да произтекат негативни за бизнеса последици под формата на глоби и имуществени санкции.

Интересно в случая е, че много често клиентите, а и аз самият обаждайки се в дадената администрация – дали ДАНС, дали Министерство на финансите, дали Комисия за защита на личните данни при въпрос: Мога ли да работя, само с входящ номер, без да имам удостоверение, получавам утвърдителен отговор. Тази некомпетентност на административните служители, е довела на 2 пъти вече към мен де се обръщат клиенти, които са получили Акт за установяване на административно нарушения, а именно липса на задължителни регистрации по чл. 7 от НДЗК. Read more …