Tag Archives: разпит на свидетел

Присъствие на адвокат при разпит на свидетел

разпит на свидетелСкоро имах интересен случай, при който разследващ полицай отказа да ме допусне в качеството ми на адвокат при разпит на свидетел, който при това, ме беше упълномощил изрично за това действие. Тълкуването от страна на разследващия полицай на разпоредбата на чл. 122, ал. 2 от Наказателно процесуалния кодекс на Република България относно консултирането с адвокат беше много интересна, а именно – че аз трябва да чакам пред полицейското управление, а свидетелят, който ми е клиент, ако желае и смята, че са застрашени правата му от отговор на въпрос да слиза да се консултира и пак да се качва в стаята, където той се провежда.

Въпросният полицай се позова на някаква наредба, която честно да си кажа за пръв път чувах, според която свидетелят не може да иска даване на показания в присъствието на адвокат. След това изказване на господина започнах да се чудя аз ли криво съм чел законите, той ли изобщо си няма понятие от тях? Read more …

Правото на свидетелят да не дава показания

разпит на свидетелЧл. 121 от българския Наказателно-процесуален кодекс, регламентира правото на свидетелят да не дава показания, които биха уличили в извършване на престъпления него или негови близки и роднини. Същото право макар и косвено е закрепено в чл. 31, ал. 2 от Конституцията на Република България. В разпоредбите на НПК подробно са изброени лицата, по отношение на които свидетелят освен срещу себе си може да откаже да бъде разпитван, а именно – неговите възходящи, низходящи, братя, сестри или съпруг или лице, с което той се намира във фактическо съжителство. Наред с това си право обаче свидетелят е длъжен добросъвестно и пълно да изложи фактите, които са му известни по съответният казус. На пръв поглед ситуацията изглежда не особено сложна, но това далеч не е така. В практиката си съм се изправял често пред ситуации, при които да се определи еднозначно има ли право свидетелят да се откаже да дава показания съставлява значителна трудност.

За да си гарантирате, че няма да станете жертва на „мръсните“ номера на разследващите органи, че правата Ви ще бъдат спазени и няма „случайно“ да станете жертва на полицейско насилие и произвол се свържете  с адвокат Лазар Белев на тел. 0876 217 476 за адвокатска помощ по време на разпита Ви като свидетел.

Кога свидетелят може да откаже да дава показания? Read more …