Tag Archives: развод по взаимно съгласие

Съвети за това как да направим разводът по взаимно съгласие максимално лесен и безпроблемен

Развод по взаимно съгласие в София – втора част

развод СофияМина известно време откакто написах статията „Развод по взаимно съгласие в София”, в която дадох насоки за това как протича бракоразводното дело в Районен съд – София. В предишната статия бяха изчерпателно изброени документите, които са необходими, за да стартира процедурата по прекратяването на брака, но от тогавашният момент нещата претърпяха известни изменения. Новото при прекратяване на брак по взаимно съгласие в брачната колегия на СГС е, че все повече състави освен документите, които са поставени на видно място срещу деловодството изискват и допълнителни такива, които най-често са:

Удостоверение от Агенцията по вписванията за това има ли или не регистриран режим на имуществени отношения между съпрузите в съответния регистър. Това най-общо означава има ли или не вписан брачен договор. Защо се търси този документ, в производства при развод по взаимно съгласие, при които не се иска разделяне на имущество така и не намира друга логична основа освен тази, че по този начин се наливат пари в бюджета на държавата под формата на държавна такса от 10 лева за издаването му. Поне единственото положително в това е, че въпросното удостоверение за регистриран режим на лични отношения може да бъде издадено по електронен път при регистрация на бракоразводния адвокат или гражданинът в съответните сайтове за електронни плащания обслужващи Агенцията по вписванията.

Read more …

Колко продължава един развод по взаимно съгласие?

развод СофияЕдин от най-често задаваните въпроси на бракоразводният адвокат е „Колко време би продължил един развод по взаимно съгласие?”. И обикновено отговорът, който клиентите получават е, че за съжаление е невъзможно предварително да се знае за всеки отделен случай. Тук ще направя малко отклонение, и ще вметна, че друг често задаван въпрос е „Може ли да се разведа за седмица или 10 дни?” Тук отговорът на честният и отговорен към клиентите си бракоразводен адвокат е „Това в България понастоящем е абсолютно невъзможно.”. Ако някой адвокат Ви каже обратното значи най-откровено ви лъже в името на заветният хонорар.

Като юрист и като човек напълно разбирам желанието на хората по възможно най-бързият начин да завършат бракоразводното дело, и за това винаги съветвам клиентите си да търсят услугите на добър адвокат в областта на разводите, с чиято помощ да направят раздялата максимално бърза и безпроблемна.

Нуждаете ли се от добър бракоразводен адвокат, който да прекрати Вашия брак в максимално кратък срок, с минимално емоционално и финансово напрежение за съпрузите? Тогава са обадете на адвокат Лазар Белев на тел. 0876 217 476 за насрочване на дата и час за консултация за стартиране на Вашия развод по взаимно съгласие.

Защо в България е невъзможно да се разведем за една седмица?

Причините са чисто технологични и имат своите корени в принципите на нашето съдопроизводство. Съдиите не заседават всеки ден, на тях им е необходимо време, за да изготвят решенията си по вече приключените дела, а и не са роботи и имат определен капацитет за брой разглеждане на дела. Read more …

Често задавани въпроси към бракоразводния адвокат

развод СофияВ следващите редове ще отговоря на най-често задаваните към мен в качеството ми на бракоразводен адвокат въпроси от клиенти.

Въпрос № 1. Възможно ли е да не се явявам на съдебното заседание при развод по взаимно съгласие и да бъда представляван/представлявана от адвокат?

Отговор: Това не е възможно. Съгласно разпоредбата на чл. 330 от ГПК съпрузите желаещи разтрогването на брака по взаимно съгласие трябва да се явят лично. В случай, че някой от съпрузите не се яви, и за това липсва основателна причина делото се прекратява, което едва ли устройва поискалите го съпрузи. Адвокатите на страните присъстват на заседанието, но не могат да изразяват волята за прекратяването на брачните отношения от името на своите клиенти. Това следва да бъде потвърдено лично от желаещите развода лица.

Ако имате въпроси за Вашия развод, желаете той да бъде поверен на професионалист с голям опит и не желаете тази мъчителна съдебна процедура да продължи прекалено дълго се обадете на адв. Лазар Белев на тел. 0876 217 476 за насрочване на дата и час за среща по запознаване с Вашия семеен проблем и своевременното му решаване.

Въпрос № 2. Възможно ли е разноските при развод по взаимно съгласие да бъдат поети само от единия съпруг?

Отговор: Не съществува пречка това да бъде направено, ако и двете страни са се споразумели те да бъдат поети по този начин. Read more …

Развод поради разстройство на брака

разводОсвен развод по взаимно съгласие, при който и двамата души в брачната връзка са се съгласили доброволно да я прекратят уреждайки предварително отношенията помежду си нашето законодателство познава и разводът поради разстройство на брака известен още и като развод по исков ред. Основната отлика на разводът без взаимно съгласие от този с такова, е че единият съпруг желае бракът да бъде разтрогнат, а другият по всевъзможни причини от обективен и субективен характер на желае това. В практиката си срещам огромно разнообразие от причини за това единият съпруг да не е съгласен – от наранено самолюбие, от гордост, загуба на имущество или пари, несъгласие с това родителските права да бъдат дадени на другия съпруг и т.н. Всички тези причини обаче правят така, че мирният, цивилизован развод не може да се състои и се налага в съда да се спори за различните аспекти на личните и имуществени отношения след раздялата.

Въпреки, че аз самият откровено не съм привърженик на варианта развод поради разстройство на брака и винаги се опитвам да убедя чрез преговори съпрузите да се разделят по взаимно съгласие това далеч не винаги е възможно, като особено сложни за убеждаване са мъжете, които имат синове и родителските права следва да бъдат дадени на майката при постановяване от страна на съда на лични отношения. До сега като бракоразводен адвокат не съм попадал на решение, с което съда да даде родителски права на бащата, ако майката е нормален човек, който не застрашава живота и здравето на децата, поради наркомания, алкохолизъм или други подобни пороци. За това и бащите следва да са пределно наясно, че ако не желаят да се виждат с децата си всеки втори и четвърти уикенд, е по-добре да седнат и да се разберат с майката и да установят режим на отношения с децата, който е договорен доброволно между страните. Read more …

Развод по взаимно съгласие в София

развод СофияКато град с най-многобройно население в България столицата София се отличава и с най-големият брой разводи в страната. В настоящата статия ще се опитам да засегна най-важните моменти за това как да направите вашия развод по взаимно съгласие максимално лесен и бърз без да губите време.

За да стартирате процедурата по развод по взаимно съгласие следва задължително да имате постигнато съгласие за доброволно прекратяване на брака с другия съпруг. В случай, че прецените, че отношенията са изострени до степен такава, че да изключва разбирателството е добре да потърсите услугите на добър бракоразводен адвокат, който да послужи като посредник между двете страни с цел да уеднакви позициите им по ключовите въпроси от споразумението по чл. 51 от СК. След като се постигне съгласие по основните параметри на съгласието е ред да бъдат изготвени и документите, които следва да инициират началото на съдебния процес за разтрогването на брака. Можете да опитате да ги съставите сами или да потърсите помощ от адвокат /виж статията „Развод по взаимно съгласие без адвокат”/ Read more …