Tag Archives: развод поради разстройство на брака

Развод поради разстройство на брака

разводОсвен развод по взаимно съгласие, при който и двамата души в брачната връзка са се съгласили доброволно да я прекратят уреждайки предварително отношенията помежду си нашето законодателство познава и разводът поради разстройство на брака известен още и като развод по исков ред. Основната отлика на разводът без взаимно съгласие от този с такова, е че единият съпруг желае бракът да бъде разтрогнат, а другият по всевъзможни причини от обективен и субективен характер на желае това. В практиката си срещам огромно разнообразие от причини за това единият съпруг да не е съгласен – от наранено самолюбие, от гордост, загуба на имущество или пари, несъгласие с това родителските права да бъдат дадени на другия съпруг и т.н. Всички тези причини обаче правят така, че мирният, цивилизован развод не може да се състои и се налага в съда да се спори за различните аспекти на личните и имуществени отношения след раздялата.

Въпреки, че аз самият откровено не съм привърженик на варианта развод поради разстройство на брака и винаги се опитвам да убедя чрез преговори съпрузите да се разделят по взаимно съгласие това далеч не винаги е възможно, като особено сложни за убеждаване са мъжете, които имат синове и родителските права следва да бъдат дадени на майката при постановяване от страна на съда на лични отношения. До сега като бракоразводен адвокат не съм попадал на решение, с което съда да даде родителски права на бащата, ако майката е нормален човек, който не застрашава живота и здравето на децата, поради наркомания, алкохолизъм или други подобни пороци. За това и бащите следва да са пределно наясно, че ако не желаят да се виждат с децата си всеки втори и четвърти уикенд, е по-добре да седнат и да се разберат с майката и да установят режим на отношения с децата, който е договорен доброволно между страните. Read more …